Fødevaresikkerhed - ISO 22000

Samfundets store fokus på fødevaresikkerhed gør, at uanset hvilken position man indtager i fødevarekæden, risikerer man at blive draget til ansvar, hvis noget går galt.

Få dokumentation med ISO 22000

Forbrugerne forventer sikre fødevarer. Det stiller en række krav til fødevarevirksomheder, som skal kunne dokumentere, at de har styr på fødevaresikkerheden. Hvis noget alligevel går galt, kan man være sikker på at skulle dokumentere sine processer, uanset hvilken position man indtager i fødevarekæden fra jord til bord.

Fordelene ved standarden for fødevaresikkerhed

For nogle virksomheder kan det være tilstrækkeligt at leve op til lovkravene og følge det godkendte egenkontrolprogram. For andre virksomheder vil det være en fordel at følge en anerkendt standard som ISO 22000. Hvis man fx ønsker at eksportere sine varer eller sælge til de større danske detailkæder, kan det være et leverandørkrav, at man følger den internationale standard ISO 22000 om fødevaresikkerhed.

ISO 22000 danner rammen om jeres virksomhed

Ledelsessystemet for fødevaresikkerhed, er et rigtig godt værktøj for enhver fødevarevirksomhed uanset størrelse. Den danner rammen for organisationen og strukturen i virksomheden, samler procedurer og arbejdsgange under ét system og fastlægger ansvars- og kompetenceområder. Den del af standarden, som handler om fødevaresikkerhed, er baseret på HACCP-principper, der ligger til grund for det lovpligtige egenkontrolprogram.

Køb af ISO 22000

Køb standarden i vores webshop