ISO 22000 Fødevaresikkerhed

Samfundets store fokus på fødevaresikkerhed gør, at uanset hvilken position man indtager i fødevarekæden, risikerer man at blive draget til ansvar, hvis noget går galt.

Køb standarden i vores webshop

Få dokumentation med ISO 22000

Forbrugerne forventer sikre fødevarer. Det stiller en række krav til fødevarevirksomheder, som skal kunne dokumentere, at de har styr på fødevaresikkerheden. Hvis noget alligevel går galt, kan man være sikker på at skulle dokumentere sine processer, uanset hvilken position man indtager i fødevarekæden fra jord til bord.

Kontakt

Carina Dalager
Carina Dalager Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: cad@ds.dk
T: 39 96 61 42

Fordelene ved standarden for fødevaresikkerhed

For nogle virksomheder kan det være tilstrækkeligt at leve op til lovkravene og følge det godkendte egenkontrolprogram. For andre virksomheder vil det være en fordel at følge en anerkendt standard som ISO 22000. Hvis man fx ønsker at eksportere sine varer eller sælge til de større danske detailkæder, kan det være et leverandørkrav, at man følger den internationale standard ISO 22000 for fødevaresikkerhed.

Køb af ISO 22000


Køb af ISO 22003 del 1 og 2


Webinar om harmonisering af fødevaresikkerheds certificering

ISO 22000 danner rammen om jeres virksomhed

Ledelsessystemet for fødevaresikkerhed er et rigtig godt værktøj for enhver fødevarevirksomhed uanset størrelse. Den danner rammen for organisationen og strukturen i virksomheden, samler procedurer og arbejdsgange under ét system og fastlægger ansvars- og kompetenceområder. Den del af standarden, som handler om fødevaresikkerhed, er baseret på HACCP-principper, der ligger til grund for det lovpligtige egenkontrolprogram.

 

Hvorfor bør man blive certificeret?

For nogle virksomheder er det tilstrækkeligt at leve op til lovkravene og følge det godkendte program for egenkontrol. For mange kan det dog være en stor fordel at følge et anerkendt ledelsessystem særligt rettet mod fødevareproducenter.

Mange danske virksomheder vælger derfor at blive certificeret i ledelsesstandarden, hvilket gør arbejdet med fødevaresikkerhed nemt at kommunikere til leverandører og kunder m.fl. Endvidere er ISO 22000 en internationalt anerkendt standard, og derfor fungerer ISO 22000-certificeringen også som et license to trade på eksportmarkedet.

 

Hvad er FSSC 22000?

FSSC 22000 (Food Safety System Certification scheme) er en certificeringsordning for fødevare- og fodersikkerhed, der er baseret på ISO 22000 og yderligere suppleret af tekniske standarder som ISO/TS 22.002-1 for fødevareproduktion og ISO TS 22002-2 for emballage til fødevarer. Ordningen er især målrettet fødevare-, foder- og emballagesektoren og er GFSI-godkendt.

 

FAQ om ISO 22000 Fødevaresikkerhed
Hvad er fødevaresikkerhed?

Fødevaresikkerhed beskriver håndtering, tilberedning og opbevaring af mad der sikrer at forbrugerne kan indtage maden uden – på kort eller lang sigt – at blive syge af den.


Hvad er egenkontrol?

Virksomhedens eget system der systematisk og løbende sikrer at dine varer er i orden, så fødevarelovgivningen overholdes og forbrugerne ikke bliver syge at den mad du producerer/sælger.


Er lovgivningskrav indeholdt i ISO 22000?

Ja. Når man følger enhver ISO ledelsesstandard er det et grundkrav at lovgivning overholdes.


Hvordan dokumenterer en virksomhed, at der er styr på fødevaresikkerheden?

Der er mange måder, men en kunne være at få en ISO 22000 certificering.

Kan ISO 22000 kombineres med andre ISO-ledelsessystemer?

ISO 22000 er kompatibel og harmoniseret med andre anerkendte ledelsessystemer, herunder ISO 9001. Standarden er derfor ideel at integrere i eksisterende ledelsessystemer og processer.Hvad er forskellen på ISO 22000 og FSSC 22000?

FSSC 22000 er alle ISO 22000 kravene samt nogle tillægskrav der medfører at FSSC 22000 er GFSI godkendt.Se også

Få indflydelse, når den internationale standard for fødevaresikkerhed, ISO 22000, skal revideres

25. april 2024

Få indflydelse, når den internationale standard for fødevaresikkerhed, ISO 22000, skal revideres

I maj 2024 igangsætter Dansk Standard revisionen af den internationale standard for fødevaresikkerhed, ISO 22000. Det er første gang siden 2018, at standarden revideres, og arbejdet forventes at stå på i de kommende år. Revisionen giver dig og din...

21. september 2023

Madspild – få indflydelse på fremtidens marked

Se eller gense dette webinar om madspild, og hvordan du kan få indflydelse på fremtidens marked inden for området. Hør bl.a., hvordan du kan få indflydelse på kommende internationale standarder for reduktion af madspild.

Nye, fælles referencer for audits af systemer for fødevaresikkerhed

07. juni 2022

Nye, fælles referencer for audits af systemer for fødevaresikkerhed

Med den nye udgivelse af de to standarder ISO 22003-1:2022 og ISO 22003-2:2022 er der tale om en lille revolution, idet de to standarder har potentiale til at harmonisere kravene til hundredtusindvis af upartiske og uafhængige audits af systemer o...

Godt design af maskiner til fødevarer nedsætter risiko for madforgiftning

16. marts 2021

Godt design af maskiner til fødevarer nedsætter risiko for madforgiftning

Hvordan kan man sikre, at maskinen til fødevarefremstilling er godt designet? Det kan være svært at vide, hvad man skal kigge efter og stille af krav for at tage højde for, om det udstyr, man skal bruge til behandling af fødevarer, er sikkert og h...