Andre services

Standarder for: Begravelsestjenester, skadedyrhåndteringstjenester, tolketjenester, maskinoversættelsessystemer og vejledning til offentlige indkøbere af hjælpemidler og arkitekter, der skal indrette badeværelser i plejeboliger eller hospitaler.