Ejendomsservice

Standarder til kvalitetsstyring og fælles definitioner og overordnede retningslinjer, ved alle former for vedligehold og vedligeholdsledelse o.a.