Vil du være med til at påvirke fremtidens standarder for cirkulær økonomi?

Cirkulær økonomi har for alvor fået grobund i dansk erhvervsliv, som higer efter nye standarder på området. Og arbejdet med at sætte fremtidens standarder er i fuld gang hos Dansk Standard, hvor man aktivt arbejder på at understøtte dansk erhvervslivs transformation til en mere bæredygtig og cirkulær tilgang til fx produktion og forbrug.

Alle med interesse og viden om cirkulær økonomi kan være med til at sætte fremtidens standarder. Indtil videre arbejder Dansk Standard inden for følgende områder:

S-611 Miljø og cirkulær økonomi

Her arbejder vi med horisontale standarder for cirkulær økonomi, der skal skabe bedre muligheder for længere levetid, reparation, genbrug og genanvendelse af produkter. Standarderne er blevet direkte mandateret af EU-Kommissionen. Disse forventes i høj grad at få indflydelse på fremtidens regler og metoder inden for cirkulær økonomi.

Læs mere her eller kontakt – Seniorkonsulent Jesper Lauridsen jln@ds.dk

Læs også: Elektronikprodukter skal leve længere og lettere kunne genbruges eller repareres  

Byggeområdet

Standarder for cirkulær økonomi i byggeriet skal være med til at skabe fælles klarhed over fremtidens regler, metoder og arbejdsgange i byggeriet

Kontakt – Seniorkonsulent Birgitte Ostertag bo@ds.dk eller Charlotte Forsingdal cfo@ds.dk 

Læs også: Byggebranchen har brug for standarder for cirkulær økonomi

Ledelsessystem for cirkulær økonomi

Det danske standardiseringsudvalg, S-863, skal være med til at udvikle de kommende standarder for cirkulær økonomi, som har til formål at hjælpe virksomheder og organisationer til at håndtere miljømæssige, økonomiske og sociale udfordringer inden for rammerne af bæredygtig udvikling og FN’s verdensmål.

Læs mere her eller kontakt – Seniorkonsulent Charlotte Vincentz Fischer cvf@ds.dk

Læs også: Vær med til sætte fremtidens ledelsesstandard for cirkulær økonomi

Plastområdet

De kommende europæiske standarder skal sætte fælles rammer for plast og emballage og gøre genanvendelse lettere, så myndigheder, plastproducenter og affaldsbehandlere har ens retningslinjer på tværs af grænser. Udover genanvendelse er der også fokus på fx bionedbrydelig og biobaseret plast, længere holdbarhed for produkter, kemisk adskillelse af plast, affaldshåndtering og måling af mikroplast i fx vandmiljøet.

Læs mere her: miljø og bæredygtighed for plast eller kontakt –Seniorkonsulent Jesper Lauridsen jln@ds.dk

Læs også: Nye standarder skal gøre det nemmere at genanvende plast