Automatiske elektriske styringer (S-572)

Udvalget arbejder med standarder for regler vedrørende egen-sikkerhed og de funktionskarakteristika der er forbundet med driftssikkerhed og prøvning af automatiske elektriske styringer anvendt i elektriske og ikke-elektriske apparater til husholdningsbrug og lignende.

Arbejdsområde
Som medlem af udvalget har du mulighed for at præge den nationale, europæiske og internationale standardisering for automatiske styringer til husholdningsapparater. 

Arbejdsområdet omfatter udvikling af standarder for regler vedrørende egen-sikkerhed og de funktionskarakteristika, der er forbundet med driftssikkerhed og prøvning af automatiske elektriske styreanordninger, der anvendes i apparater og andre elektriske og ikke-elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. Dog også udvidet til områder, hvor automatiske elektriske styringer anvendes i apparater til industrielle formål såsom centralvarme, luftkonditionering osv. inklusive følgende:

  • Automatiske elektriske styringer, der er mekanisk, elektromekanisk, elektrisk eller elektronisk styret og som reagerer på eller styrer parametre såsom temperatur, tryk, tidsforløb, fugtighed, lys, elektrostatisk effekt, flow- eller væskeniveau.
  • Automatiske elektriske styringer, beregnet til opstart af små motorer der hovedsagelig anvendes i apparater og maskiner til husholdningsbrug og lignende. Sådanne styreanordninger kan være indbygget i eller adskilt fra motoren.
• Ikke-automatiske styringer, når disse er forbundet med automatiske styringer.
Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:
CLC/TC 72 - Automatic controls for household use  

Målgruppe

Fabrikanter af og importører af automatiske elektriske styringer samt virksomheder der anvender automatiske styringer i deres produkter.

Høringer

Alle standarder er i perioder åbne for kommentarer og ændringer. Det er muligt for alle at få indflydelse og komme med forslag til ændringer i standarderne – også selvom man ikke er medlem af standardiseringsudvalget. Nedenfor kan du se de standarder, som er åbne for kommentering under dette udvalg. Se alle standarder, som er åbne for kommentarer.

Pris


Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. 

Nyheder

Der er pt. ingen nyheder.


Deltagere
  • Danfoss A/S
  • Ektos Testing & Reliability Services A/S
  • Grundfos Holding A/S
  • OJ Elektronics A/S
  • VELUX A/S