Udvalg

Brint og brændselsceller (S-605)

Udvalget arbejder med standarder for stationære brændselscellekraftværker, transportable og bærbare brændselsceller samt gastanke og udstyr.

Er du interesseret i at deltage i udvalget?
Asker Juul Aagren 1635X489 Neu

Kontakt

Asker Juul Aagren
Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk II
E: asa@ds.dk
T: 39 96 61 63

Arbejdsområde

Udvalget deltager aktivt i udviklingen af standarder inden for kravspecifikationer, sikkerhedskrav og prøvningsmetoder for stationære og transportable brændselsceller, brændselscelleanlæg til kraftvarme og små- og mikrobrændselscellesystemer samt produktspecifikationer, sikkerhedskrav og testmetoder for brintbrændstof og påfyldningssystemer.

Udvalget opfordrer og støtter branchens interessenter til aktiv deltagelse i udarbejdelsen af standarder for brint og brændselsceller, hvor målet er at samle flest mulige interessenter i udvalget, så det udgør et aktivt ERFA-forum for branchen.

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:

Målgruppe

Virksomheder, forskningsinstitutioner, myndigheder, leverandører, brancheorganisationer og partnerskabsorganisationer inden for brint- og brændselscellebranchen.

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. Du har også mulighed for at læse mere om det generelle prisniveau her.

 

Deltagere

  • Ballard Power Systems Europe A/S
  • Blue World Technologies ApS
  • Complete Solutions ApS
  • Dansk Gasteknisk Center A/S
  • Everfuel Denmark A/S
  • Force Technology
  • Haldor Topsøe A/S
  • IRD Fuel Cells A/S
  • Nel Hydrogen A/S
  • Ul International Demko A/S