Brint og brændselsceller (S-605)

Udvalget arbejder med standarder for stationære brændselscellekraftværker, transportable og bærbare brændselsceller samt gastanke og udstyr.

Arbejdsområde

Udvalget deltager aktivt i udviklingen af standarder inden for kravspecifikationer, sikkerhedskrav og prøvningsmetoder for stationære og transportable brændselsceller, brændselscelleanlæg til kraftvarme og små- og mikrobrændselscellesystemer samt produktspecifikationer, sikkerhedskrav og testmetoder for brintbrændstof og påfyldningssystemer.

Udvalget opfordrer og støtter branchens interessenter til aktiv deltagelse i udarbejdelsen af standarder for brint og brændselsceller, hvor målet er at samle flest mulige interessenter i udvalget, så det udgør et aktivt ERFA-forum for branchen.

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:

Målgruppe

Virksomheder, forskningsinstitutioner, myndigheder, leverandører, brancheorganisationer og partnerskabsorganisationer inden for brint- og brændselscellebranchen.


Pris


Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. 

Deltagere
  • Ballard Power Systems Europe A/S
  • Blue World Technologies ApS
  • Dansk Gasteknisk Center A/S
  • EC Power A/S
  • GreenHydrogen.dk ApS
  • Nel Hydrogen A/S