Elektrisk udstyr og systemer til jernbaneanv. (S-509)

Udvalget arbejder med udvikling af standarder for de elektriske og elektrotekniske aspekter på jernbaneområdet.

Arbejdsområde

Som medlem af dette udvalg får du mulighed for at præge det nationale og internationale standardiseringsarbejde for de elektriske og elektrotekniske aspekter på jernbaneområdet. Dette omfatter systemer, udstyr og tilhørende software, uanset om det er på rullende materiel eller på faste installationer inklusive bytransportsystemer.

Udvalgsarbejdet fokuserer særligt på at udvikle standarder for:

  • udførelse af faste elektriske installationer i forbindelse med jernbanedrift
  • udførelse af signal- og kommunikationsanlæg 
  • el-udrustning til rullende materiel.

Derudover fungerer udvalget som koordineringsgruppe mellem standardiseringen og de lovgivningsbestemte regler for jernbanedrift varetaget af Trafikstyrelsen.

Udvalget har desuden ansvaret for at implementere de udgivne standarder på området.

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:

Målgruppe

Rådgivende ingeniører, myndigheder, brancheorganisationer, Banestyrelse og DSB.

Høringer

Alle standarder er i perioder åbne for kommentarer og ændringer. Det er muligt for alle at få indflydelse og komme med forslag til ændringer i standarderne – også selvom man ikke er medlem af standardiseringsudvalget. Nedenfor kan du se de standarder, som er åbne for kommentering under dette udvalg. Se alle standarder, som er åbne for kommentarer.

Pris


Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. 

Deltagere
  • Alstom Transport Danmark A/S
  • Banedanmark
  • DSB
  • DSB Vedligehold A/S
  • Metroselskabet I/S
  • Rambøll Danmark A/S
  • Sikkerhedsstyrelsen