Elektrisk udstyr og systemer til jernbaneanv. (S-509)

Udvalget arbejder med udvikling af standarder for de elektriske og elektrotekniske aspekter på jernbaneområdet.

Arbejdsområde

Som medlem af dette udvalg får du mulighed for at præge det nationale og internationale standardiseringsarbejde for de elektriske og elektrotekniske aspekter på jernbaneområdet. Dette omfatter systemer, udstyr og tilhørende software, uanset om det er på rullende materiel eller på faste installationer inklusive bytransportsystemer.

Udvalgsarbejdet fokuserer særligt på at udvikle standarder for:

  • udførelse af faste elektriske installationer i forbindelse med jernbanedrift
  • udførelse af signal- og kommunikationsanlæg 
  • el-udrustning til rullende materiel.

Derudover fungerer udvalget som koordineringsgruppe mellem standardiseringen og de lovgivningsbestemte regler for jernbanedrift varetaget af Trafikstyrelsen.

Udvalget har desuden ansvaret for at implementere de udgivne standarder på området.

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:

Målgruppe

Rådgivende ingeniører, myndigheder, brancheorganisationer, Banestyrelse og DSB.

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten.


Nyheder

Aktuelle høringer

Jernbaner – Signal- og kontrolsystemer til UGTMS-bybaner (DSF/prEN 50668)

Høringsfrist den 29. maj

Det eneste, du behøver at gøre for at se forslaget og få mulighed for at kommentere det, er at registrere dig med log-in. Dine kommentarer drøftes af det ansvarlige standardiseringsudvalg, hvorefter medlemmerne udarbejder en fælles dansk kommentar.

Du har mulighed for at få indflydelse på drøftelserne ved at deltage i det danske udvalg.


Deltagere
  • Banedanmark
  • DSB
  • DSB Vedligehold A/S
  • Metricorr ApS
  • Metroselskabet I/S
  • Rambøll Danmark A/S
  • Sikkerhedsstyrelsen