Elektriske systemer til boliger og bygninger (HBES) (S-705)

Arbejdsområde

At udarbejde standarder for alle aspekter af hjemmets og bygningers elektroniske systemer set i relation til informationssamfundet.

At udarbejde standarder til at sikre integration af et bredt spektrum af styringsudstyr og styringsaspekter af andet udstyr i og omkring hjemmet og bygningerne, inklusiv porte til forskellige transmissionsmedier og offentlige net under hensyntagen til alle aspekter af EMC, elektrisk og funktionel sikkerhed.

TC 205 udarbejder ikke apparatstandarder, men de nødvendige maskinelle og programmelle grænseflader. Standarderne bør fastlægge overensstemmelsesprøvninger.

TC 205A udarbejder harmoniserede standarder for kommunikationssystemer med frekvenser over 3 kHz og op til 148,5 kHz, der anvender lavspændingsforsyningsnet eller bygningsinstallationer som transmissionsmedie. Dette indbefatter tildeling af frekvensbånd til signaloverførsel på lavspændingsnettet.

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:

Pris


Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. 

Deltagere
  • Dansk Energi
  • Sikkerhedsstyrelsen
  • Ul International Demko A/S