Elektroniske overvågningssystemer (S-579)

Arbejdsområde
Udvalgets medlemmer deltager i udarbejdelse af standarder for systemer til detektering, alarm og overvågning til beskyttelse af personer og ejendom og for komponenter og installationsmetoder, som anvendes i disse systemer. Dette formål inkluderer, men er ikke begrænset til:
 • indbruds- og røverialarmsystemer,
 • brandalarmsystemer,
 • farealarmsystemer,
 • social/nødalarmsystemer,
 • andre kontrol- og overvågningssystemer (fx undersøgelse af personer og bagage samt adgangskontrolsystemer),
 • tilhørende transmissions- og kommunikationssystemer.
Standarderne, som skal udarbejdes, skal dække terminologi og tekniske karakteristika med hensyn til elektrisk sikkerhed, sikker funktion, prøvning og kriterier for ydeevne af detekterings-, alarm-, overvågnings- og tilhørende transmissionssystemer.

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:
Liaisons ISO:
Liaison A:
 • AIE
 • ISSA
 • ITU

Pris


Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. 

Nyheder

Aktuelle høringer

Videoovervågningssystemer til brug i sikringsinstallationer – Del 2-31: Videotransmissionsprotokoller – Implementering af IP-interoperabilitet baseret på webservice – Livestreaming og konfiguration (DSF/prEN 62676-2-31:2017)

Videoovervågningssystemer til brug i sikringsinstallationer – Del 2-32: Videotransmissionsprotokoller – Implementering af IP-interoperabilitet baseret på webservice – Optagelse (DSF/prEN 62676-2-32:2017)

Høringsfrist 22. december

Det eneste, du behøver at gøre for at se forslaget og få mulighed for at kommentere det, er at registrere dig med log-in. Dine kommentarer drøftes af det ansvarlige standardiseringsudvalg, hvorefter medlemmerne udarbejder en fælles dansk kommentar.

Du har mulighed for at få indflydelse på drøftelserne ved at deltage i det danske udvalg.


Deltagere
 • Forsikring & Pension
 • SikkerhedsBranchen
 • TEKNIQ Installatørernes Organisation
 • Verisure A/S
 • Zenitel Etronic ApS