Elektroniske overvågningssystemer (S-579)

Arbejdsområde
Udvalgets medlemmer deltager i udarbejdelse af standarder for systemer til detektering, alarm og overvågning til beskyttelse af personer og ejendom og for komponenter og installationsmetoder, som anvendes i disse systemer. Dette formål inkluderer, men er ikke begrænset til:
 • indbruds- og røverialarmsystemer,
 • brandalarmsystemer,
 • farealarmsystemer,
 • social/nødalarmsystemer,
 • andre kontrol- og overvågningssystemer (fx undersøgelse af personer og bagage samt adgangskontrolsystemer),
 • tilhørende transmissions- og kommunikationssystemer.
Standarderne, som skal udarbejdes, skal dække terminologi og tekniske karakteristika med hensyn til elektrisk sikkerhed, sikker funktion, prøvning og kriterier for ydeevne af detekterings-, alarm-, overvågnings- og tilhørende transmissionssystemer.

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:
Liaisons ISO:
Liaison A:
 • AIE
 • ISSA
 • ITU

Høringer

Alle standarder er i perioder åbne for kommentarer og ændringer. Det er muligt for alle at få indflydelse og komme med forslag til ændringer i standarderne – også selvom man ikke er medlem af standardiseringsudvalget. Nedenfor kan du se de standarder, som er åbne for kommentering under dette udvalg. Se alle standarder, som er åbne for kommentarer.

Pris


Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. 

Nyheder

Aktuelle høringer

Videoovervågningssystemer til brug i sikringsinstallationer – Del 2-31: Videotransmissionsprotokoller – Implementering af IP-interoperabilitet baseret på webservice – Livestreaming og konfiguration (DSF/prEN 62676-2-31:2017)

Videoovervågningssystemer til brug i sikringsinstallationer – Del 2-32: Videotransmissionsprotokoller – Implementering af IP-interoperabilitet baseret på webservice – Optagelse (DSF/prEN 62676-2-32:2017)

Høringsfrist 22. december

Det eneste, du behøver at gøre for at se forslaget og få mulighed for at kommentere det, er at registrere dig med log-in. Dine kommentarer drøftes af det ansvarlige standardiseringsudvalg, hvorefter medlemmerne udarbejder en fælles dansk kommentar.

Du har mulighed for at få indflydelse på drøftelserne ved at deltage i det danske udvalg.


Deltagere
 • Forsikring & Pension
 • SikkerhedsBranchen
 • TEKNIQ Arbejdsgiverne - Industri & Installation
 • Verisure A/S
 • Zenitel Etronic ApS