Hospitals- og plejesenge til børn (S-562)

Udvalget beskæftiger sig med standarder inden for elektrisk udstyr til medicinsk anvendelse.

Arbejdsområde

Som medlem af dette udvalg får du mulighed for at præge det europæiske såvel som det internationale standardiseringsarbejde inden for elektrisk udstyr til medicinsk anvendelse.

Udvalget følger og påvirker aktivt arbejdet i IEC/TC 62 Electrical equipment in medical practice og CENELEC/TC 62 Electrical equipment in medical practice, der udarbejder standarder til brug ved fremstilling, installation og anvendelse af elektromedicinsk udstyr. Dette omfatter kirurgi, tandbehandling og andet specialudstyr af helbredende art.

TC 62's ansvarsområdet inkluderer desuden systemer, udstyr og tilbehør, der er inden for andre tekniske komiteers område, dog indsnævret til aspekter, hvor der opstår specielle krav til medicinsk brug, specielt med hensyn til sikkerhed.

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:

Målgruppe

Producenter af elektromedicinsk udstyr, myndigheder og testlaboratorier.

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten.


Nyheder

Aktuelle høringer

Elektromedicinsk udstyr – Del 2-31: Særlige krav til grundliggende sikkerhed og væsentlige funktionsegenskaber for eksterne pacemakere med intern strømkilde (DSF/prEN 60601-2-31:2018)

Høringsfrist 3. juli

Det eneste, du behøver at gøre for at se forslaget og få mulighed for at kommentere det, er at registrere dig med log-in. Dine kommentarer drøftes af det ansvarlige standardiseringsudvalg, hvorefter medlemmerne udarbejder en fælles dansk kommentar.

Du har mulighed for at få indflydelse på drøftelserne ved at deltage i det danske udvalg.


Deltagere
  • Biometer International A/S
  • Boll's ApS
  • Ellipse A/S
  • Force Technology
  • Linak A/S
  • Novo Nordisk A/S
  • NRT, Nordisk Røntgen Teknik A/S
  • Presafe Danmark A/S DGM
  • Siemens Healthcare A/S
  • Ul International Demko A/S