Koblingsudstyr (S-517)

Udvalget arbejder med standardisering for koblingsudstyr.

Arbejdsområde
Som medlem af dette udvalg får du mulighed for at præge den europæiske og internationale standardisering for specifikationer for koblingsudstyr. Du får ligeledes mulighed for at præge standardiseringsarbejdet for kapslinger til koblings- og fordelingsanlæg (tavler), sammen med tilhørende kontrol- og effektudstyr, måling, signalering, beskyttelse, regulerende udstyr osv. Gasisolerede transmissionslinier hører ligeledes under dette område.
 

Udvalget arbejder aktivt i de internationale arbejdsgrupper IEC TC 17/SC17A - High-voltage switchgear and controlgear, IEC TC 17/SC17C - High-voltage switchgear and controlgear assembliesIEC TC 121/SC 121A - Low-voltage switchgear and controlgear og IEC TC 121/SC 121B - Low-voltage switchgear and controlgear assemblies, hvilket giver dig mulighed for at få indflydelse på og viden om de færdige standarder og regler

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:

Målgruppe

Rådgivere, myndigheder og leverandører af produkter og komponenter til høj- og lavspændingskoblingsudstyr.

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten.


Nyheder

Aktuelle høringer

Lavspændingskoblingsudstyr (DSF/prEN 60947-9-1:2018)
 
Høringsfrist den 5. juni

Det eneste, du behøver at gøre for at se forslaget og få mulighed for at kommentere det, er at registrere dig med log-in. Dine kommentarer drøftes af det ansvarlige standardiseringsudvalg, hvorefter medlemmerne udarbejder en fælles dansk kommentar.

Du har mulighed for at få indflydelse på drøftelserne ved at deltage i det danske udvalg.


Deltagere
  • Cubic-Modulsystem A/S
  • Danfoss Power Electronics A/S
  • Dansk El-Tavle Forening
  • Dansk Energi
  • Eaton Power Quality Danmark, Filial af Eaton Power
  • Schneider Electric Danmark A/S
  • Siemens A/S
  • Sikkerhedsstyrelsen
  • Vestas Wind Systems A/S