Udvalg

Menneskelig påvirkning fra elektromagn. felter (S-606)

Udvalget arbejder med standardisering inden for elektromagnetiske felters (EMF) påvirkning på mennesker.

Er du interesseret i at deltage i udvalget?
Marika Vingbjerg 1635X489 Neu

Kontakt

Marika Vindbjerg
Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: mv@ds.dk
T: 39 96 61 43

Arbejdsområde

Som medlem af udvalget får du mulighed for at præge det nationale, europæiske og internationale standardiseringsarbejde inden for elektromagnetiske felters (EMF) påvirkning på mennesker.

Arbejdsområdet beskæftiger sig ikke med de sundhedsfaglige aspekter, men primært måle- og vurderingsmetoder, der gør det muligt, at vurdere de udstrålede felters styrke og dermed overholdelse af de af sundhedsfaglige eksperters fastsatte grænseværdier.

Udvalget arbejder bl.a. med at udvikle generiske-, produkt- og metodestandarder til anvendelse under Radio- og teleterminalsdirektivet (RTTE) og Lavspændingsdirektivet (LVD). Derudover arbejder udvalget med at koordinere EMF standarder og EMF aktiviteter i standardiseringsorganisationerne CENELEC, IEC, CEN og ETSI.

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:

Målgruppe

Producenter, ingeniører, rådgivere og myndigheder.

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. Du har også mulighed for at læse mere om det generelle prisniveau her.

 

Deltagere

  • Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur

Aktuelle høringer

Se alle standarder, som er åbne for kommentarer.