Multimedieudstyr og kabelfordelingssystemer (S-600)

Udvalget arbejder med standardisering inden for multimedieudstyr og kabelfordelingssystemer.

Arbejdsområde
Som medlem af udvalget får du mulighed for at præge det nationale, europæiske og internationale standardiseringsarbejde for multimedieudstyr og kabelfordelingssystemer.

Udvalgsarbejdet omfatter udvikling af standarder for audio-/video- og multimedie-systemer og -udstyr. Disse indeholder hovedsageligt tekniske specifikationer vedrørende egenskaber, målemetoder for udstyr til både privat og professionel anvendelse, herunder udstyr til anvendelse i systemer og interoperationel anvendelse med andre systemer eller andet udstyr.

Multimediebegrebet er en integration af enhver form for audio, video, grafik, data og telekommunikation som inkluderer produktion, opbevaring, fremstilling, transmission, udstilling og reproduktion af denne form for information.

Derudover beskæftiger udvalget sig med standarder for kabelfordelingssystemer. Dette inkluderer udstyr, systemer og installationer, der hovedsageligt er beregnet til modtagelse, behandling og fordeling af signaler. Derudover inkluderer det også fjernsynssignaler og dets tilknyttede datasignaler samt grænseflade og transmission af alle typer signaler til interaktive tjenester, ved brug af anvendelige transmissionsmedier.

Arbejdsområdet omfatter alle former for anlæg, herunder CATV, MATV og SMATV, individuelle netværksmodtagere samt alle andre former for udstyr, systemer og installationer installeret i sådanne anlæg. 

Omfanget af området strækker sig fra antenner, specielle signalkilde indgang til hovedstationsudstyr eller andre grænsefladepunkter til anlægget op til tilslutningsdåsens udgang eller terminal inddata, hvor der ikke eksisterer system udgange. Standardisering af brugerterminaler (forstærkere, modtagere, dekodere, multimedieterminaler osv.), koaksiale og optiske kabler samt tilbehør dækkes ikke af dette udvalg.

Udvalget følger og påvirker arbejdet i den internationale komité IEC/TC 100 Audio, video and multimedia systems and equipment og den europæiske komité CLC/TC 209 Cable networks for television signals, sound signals and interactive services, hvilket giver dig, som udvalgsmedlem, mulighed for indflydelse på de færdige standarder.

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:

Pris


Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. 

Deltagere
  • Stofa A/S