Udvalg

Bæredygtighed i event- og mødebranchen (S-895)

Stigende efterspørgsel og flere og flere krav til bæredygtighed ved og omkring møder og events.

Er du interesseret i at deltage i udvalget?
Berit Asmussen 1635X489 Neu

Kontakt

Berit Holbech Asmussen
Chefkonsulent | Chief Consultant
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: bha@ds.dk
T: 39 96 62 36

Udvalget

Danske, europæiske og internationale initiativer, politikker, handlingsplaner, krav og reguleringer peger mod grøn omstilling, cirkulær økonomi og øget fokus på bæredygtighed i al almindelighed. Alle, der arbejder med - og leverer ydelser til - events og møder oplever – eller vil komme til at opleve - en stigende efterspørgsel på bæredygtighed herunder krav til fx bæredygtighedsrapportering, CO2-regnskaber, social ansvarlighed, strenge produktkrav, affaldsreduktion mm.

Den internationale standardiseringsorganisation ISO har forud for olympiaden i Paris 2024 (som arbejder med ISO 20121) besluttet at revidere den standard, som understøtter bæredygtighed i event- og mødebranchen bl.a. med formålet at fremme bæredygtighed i endnu højere grad, både ved større og mindre events, kongresser, møder, festivaler mm samt i alle led af leverandørkæden til den type arrangementer.

Arbejdsområde

ISO 20121 er en international standard for bæredygtighed i møde- og eventbranchen og har til formål at hjælpe organisationer og virksomheder med at arbejde strategisk og målbart med bæredygtighed. Det handler både om de enkelte events – og om at fremme Danmarks position som destination og vært for (internationale) events og møder. Standarden omfatter hele værdikæden og således også leverandører og identificerede interessenter gennem hele projektstyringen og i alle led af værdikæden – fra hoteller og kongrescenter til cateringvirksomheder, eventbureauer, kommuner, destinationsselskaber m.m.

Dette standardiseringsudvalg har til formål at bidrage til at den danske event- og mødebranche - og interessenterne bag - er i front ift. bæredygtighed – ved hjælp af den reviderede standard, ISO 20121 Sustainable Events.

Som medlem af S-895 får du mulighed for at præge det nationale, europæiske og internationale standardiseringsarbejde for Bæredygtighed i event- og mødebranchen. Med særligt fokus på netværk, videndeling og inspiration omkring brug af den internationale standard for bæredygtighed i event- og mødebranchen i din egen organisation og i dansk sammenhæng.

Hvad får du ud af det

 • Du indgår i et netværk som vil arbejde systematisk med bæredygtighed i event- og mødebranchen
 • Du kan udveksle erfaringer og blive opdateret på ny viden på området samt internationale trends
 • Du vil få indgående kendskab til ISO 20121 Sustainable events og fremtidige krav
 • Du vil lære, hvordan du kan differentiere din forretning efterfølgende ved at anvende ISO 20121 Sustainable events.

Hvad kommer arbejdet til at omfatte

Der vil blive nedsat et antal Task Forces, som kommer til at arbejde med forskellige emner. Formålet vil bl.a. være:

 • Inspiration og kompetenceudvikling ift. implementering af den internationale standard, ISO 20121 Sustainable events. Praksis, metoder, fordele, udfordringer, anvendelse, markedsføring m.v.
 • Samarbejde med andre partnere, som kan perspektivere ISO 20121 Sustainable Events
 • Udarbejde casestudies, webinars, animationer, websites etc. o.a. der kan bidrage til at konkretisere ISO 20121 for den danske eventsektor og dens partnere, leverandører, kunder m.v.
 • Afdække og dele viden om hvad der ligger i specifikke delelementer af standarden og dens implementering. Bl.a. omkring selvevaluering, leverandørvurdering og tredje-parts certificering
 • At være med til at forme ISO 20121 Sustainable events via indflydelse i de sidste skridt af den internationale proces omkring revidering, gyldighedsområde, afprøvning, kommunikation m.v.

Det er frivilligt hvad du vil deltage i – og helt op til dig, hvor mange ressourcer du vil lægge i arbejdet og netværket.

Tidslinje

Revideringen af ISO 20121 skal forud for Olympiaden i Paris i juli 2024 være gennemført og afprøvet.

Målgruppe

 • Arrangører af alle typer af events og møder
 • Leverandører til alle typer af events og møder
 • Kommuner o.a. der ligger infrastruktur m.v. til ved alle typer af events og møder
 • Virksomheder, der på anden hånd er involveret i større og mindre events og møder, fx hoteller, turistbåde, busselskaber
 • Brancheorganisationer
 • Turistforeninger og -organisationer
 • Handelsforeninger
 • NGO’er
 • Sportsforeninger
 • mv.

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. Du har også mulighed for at læse mere om det generelle prisniveau her.

Deltagere i udvalget

 • Bæredygtigt Kulturliv Nu
 • Danmarks Naturfredningsforening
 • Dansk Live
 • Experiencepartner A/S
 • Grønnere Musik
 • Room For Improvement