Bølgeenergi (S-614)

Udvalget arbejder med standarder for udvikling, produktion, måling, test, opstilling, certificering og drift af bølgeenergianlæg og deres komponenter.

Arbejdsområde

Udvalget deltager aktivt i udviklingen af standarder for terminologi, konstruktionskrav, kvalitetsspecifikationer, kortlægning og bestemmelse af energiressourcer for bølgeanlæg og tidevandsanlæg. Udvalget er med til at opsætte retningslinjer for anlæg til udnyttelse af bølge- og tidevandsenergi, og standardiseringen er godt i gang og kommer bl.a. til at omfatte måling af ydelsen, specifikation, fremstilling og certificering af anlæggene.

Udvalget følger det internationale standardiseringsarbejde for bølgeenergi og opfordrer branchens interessenter til aktiv deltagelse i standardiseringsarbejdet, så udvalget udgør et aktivt ERFA-forum.

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgruppen:

Målgruppe

Virksomheder, forskningsorganisationer, leverandører, branche- / interesseorganisationer, partnerskabsorganisationer indenfor bølgeenergi.


Pris


Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. 

Deltagere
  • Bølgekraftforeningen c/o Löwenmark FRI
  • OFFSHORE CENTER DANMARK
  • Aalborg Universitet