Udvalg

Geotermiske- og vandborehuller (S-839)

Udvalget beskæftiger sig med udvikling af standarder for vand- og geotermiske borehuller, der bidrager til at reducere drivhusgasudledninger. Noget som alle EU-medlemslande har forpligtet sig til.

Er du interesseret i at deltage i udvalget?
Henryk 1635X489 Neu

Kontakt

Henryk Stawicki
Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Byggeri & Energi
E: hen@ds.dk
T: 39 96 63 23

Arbejdsområde

Som medlem af udvalget får du mulighed for at få indflydelse på fremtidens standarder for vand- og geotermiske borehuller i Danmark og Europa.

Udvalget koncentrerer sig primært om at udarbejde standarder til opnåelse af følgende mål:

  • Sikre, at borearbejdet og udviklingen af borehuller planlægges, udføres og styres ved hjælp af god skik for beskyttelse af grundvandet, både hvad angår kvalitet og kvantitet og beskyttelse af miljøet,
  • Støtte en voksende sektor ved at udarbejde specifikationer for alle parter, der er involveret i planlægning og drift gennem hele værdikæden.

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:

CEN/TC 451 Geothermal and water boreholes.

Målgruppe

Rådgivende ingeniører, entreprenører, materialeproducenter, myndigheder, brancheorganisationer samt offentlige som private bygherrer m.fl.

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. Du har også mulighed for at læse mere om det generelle prisniveau her.

 

Deltagere

  • Danva Dansk Vand- og Spildevandsforening
  • Miljøstyrelsen

Aktuelle høringer

Se alle standarder, som er åbne for kommentarer.