Udvalg

Anvendt statistik (S-238)

Udvalget arbejder med standarder inden for anvendt statistik, som anvendes i en bred vifte af forskellige industrier.

Er du interesseret i at deltage i udvalget?
Per Velk 1635X489 Neu
Næste møde
12 jun

Kontakt

Per Velk
Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Byggeri & Energi
E: pve@ds.dk
T: 39 96 62 13

Arbejdsområde

I det moderne samfund spiller produktionen, indsamlingen, analysen, præsentationen og tolkningen af data en nøglerolle. Det bærende element er at få de rå data omsat til information, der kan kommunikeres. Her er det at anvendelsen af de statistiske metoder kommer ind i billedet.

Traditionelt har statistiske metoder været brugt i standarder for stikprøvetagning og specifikke testmetoder. Disse emner arbejdes der fortsat med, men er i dag suppleret med et bredt spektrum af emner. Det vil føre for vidt at nævne hele arbejdsprogrammet, så her skal blot nævnes nogle eksempler: statistisk processtyring (SPC), kontrolkort, kapabilitetsindeks, måleusikkerhed, forsøgsplanlægning og repeterbarhed og reproducerbarhed.

Udvalget har endvidere i samarbejde med udvalget for kvalitetsstyring udarbejdet en vejledning for anvendelse af statistiske metoder i forbindelse med ISO 9001.

Internationale relationer

Udvalget deltager aktivt i den internationale komite ISO/TC 69, Application of statistical methods hvor det internationale standardiseringsarbejde om anvendt statistik foregår. Specielt kan nævnes, at Danmark har formandskabet for to arbejdsgrupper.

ISO/TC 69 har følgende underkomiteer:

  • SC 1, Terminology and symbols
  • SC 4, Application of statistical methods in process management
  • SC 5, Acceptance sampling
  • SC 6, Measurement methods and results
  • SC 7, Applications of statistical and related techniques for the implementation of Six Sigma
  • SC 8, Application of statistical and related methodology for new technology and product development

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgruppen:

ISO/TC 69 Applications of statistical methods

Målgruppe

Personer i forskellige industrier som anvender statiske metoder som værktøjer. Fx virksomheder, som får produceret store partier varer og er afhængig af stikprøveudtagning for at kontrollere kvaliteten af produkterne eller virksomheder, som arbejder med måleteknik og fortolkning af måleresultater og tilhørende usikkerheder.

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. Du har også mulighed for at læse mere om det generelle prisniveau her.

 

Deltagere

  • Novo Nordisk A/S

Aktuelle høringer

Se alle standarder, som er åbne for kommentarer.