- Cookies - På ds.dk bruger vi cookies til at samle statistik og forbedre hjemmesiden. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies.

Acceptér cookies

Anvendt statistik (S-238)

Arbejdsområde

I det moderne samfund spiller produktionen, indsamlingen, analysen, præsentationen og tolkningen af data en nøglerolle. Det bærende element er at få de rå data omsat til information, der kan kommunikeres. Her er det at anvendelsen af de statistiske metoder kommer ind i billedet.

Traditionelt har statistiske metoder været brugt i standarder for stikprøvetagning og specifikke testmetoder. Disse emner arbejdes der fortsat med, men er i dag suppleret med et bredt spektrum af emner. Det vil føre for vidt at nævne hele arbejdsprogrammet, så her skal blot nævnes nogle eksempler: statistisk processtyring (SPC), kontrolkort, kapabilitetsindeks, måleusikkerhed, forsøgsplanlægning og repeterbarhed og reproducerbarhed.

Udvalget har endvidere i samarbejde med udvalget for kvalitetsstyring udarbejdet en vejledning for anvendelse af statistiske metoder i forbindelse med ISO 9001.

Internationale relationer

Udvalget deltager aktivt i den internationale komite ISO/TC 69, Application of statistical methods hvor det internationale standardiseringsarbejde om anvendt statistik foregår. Specielt kan nævnes, at Danmark har formandskabet for to arbejdsgrupper.

ISO/TC 69 har følgende underkomiteer:

  • SC 1, Terminology and symbols
  • SC 4, Application of statistical methods in process management
  • SC 5, Acceptance sampling
  • SC 6, Measurement methods and results

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgruppen:


Nyheder

En ny international underkomite er ved at blive etableret for at styrke samarbejdet til 6 sigma.

Følgende nye arbejdsemner er til afstemning:
  • ISO/NP 13053-1 Statistical methods in process management - Six sigma - Part 1: The DMA/C methodology
  • ISO/NP 13053-2 Statistical methods in process management- Six Sigma - Part 2: a process improvement approach using statistical tools

Næste møde i ISO/TC 69 er fastsat til 20-26. juni i Malaysia.


Deltagere
  • Frederiksberg Hospital
  • Metrologic
  • Novo Nordisk A/S