Arbejdsmiljøledelsessystemer (S-803)

Som medlem af udvalget får du stor indflydelse på udarbejdelsen af internationale standarder inden for arbejdsmiljøområdet.

Er du interesseret i at deltage i udvalget?
Lise Aagesen 1635X489

Kontakt

Lise Schmidt Aagesen
Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk II
E: laa@ds.dk
T: 39966328

Arbejdsområde

Udvalget deltager aktivt i det internationale standardiseringsarbejde under ISO/TC 283, Occupational health and safety management, hvor Danmark har været med helt fremme i udviklingen af den internationale ledelsesstandard for arbejdsmiljø ISO 45001, Arbejdsmiljøledelsessystemer, som blev udgivet marts 2018. Formanden for det danske udvalg, Kristian Glæsel ledede den internationale arbejdsgruppe bag ISO 45001 og engagementet fra dansk side har været stort. Der er således sat et markant dansk fingeraftryk i forbindelse med tilblivelsen af ISO 45001.

ISO 45001 har været på markedet siden 2018 og man er nu i gang med at afdække ønsker og behov for evt. revision af 45001. Det er forventningen at dette revisionsarbejde vil blive påbegyndt i 2022.

Arbejdet med udviklingen af standarder for human ressource management forankret i  ISO/TC 260, Human resource management er ligeledes en del af udvalgets portefølge. Det er et stort ønske fra udvalgets side at tiltrække HR kompetencer og deltage mere aktivt i dette arbejde.

Der er i udvalgsarbejdet mulighed for at målrette fokus. Der oprettes i udvalget relevante undergruppe efter behov og på nuværende tidspunkt er følgende grupper aktive:

 • Psykisk arbejdsmiljø: Denne gruppe har målrettet arbejdet med udviklingen af ISO 45003 for psykisk arbejdsmiljø der lige er blevet udgivet og den danske udgave foreligger ultimo september 2021.
 • Implementeringshåndbog: Der er på internationalt plan udarbejdet en implementeringshåndbog for SMV’er. Der arbejdes i denne gruppe på en national håndbog med dansk fokus.

Kom og vær med

Det er et stort ønske fra udvalget at flere virksomheder og øvrige brugere deltager i arbejdet med udviklingen af standarder inden for arbejdsmiljø og HR. Der er således en stående invitation til deltagelse i vores udvalgsmøder.

Ønsker du at deltage i et udvalgsmøde, så send en mail til Lise Schmidt Aagesen på laa@ds.dk.

Udbytte

Som udvalgsmedlem får du tidlig indsigt i nye tiltag inden for arbejdsmiljøledelse. Du får ligeledes mulighed for at præge nye standarder og derved påvirke den internationale/nationale retning på området. Samtidig bliver du en del af et stærkt netværk med eksperter inden for arbejdsmiljø i både det danske udvalg, den tilhørende internationale komite og andre landes udvalg – deltagelse giver dig dermed en unik mulighed for sparring, indsigt og inspiration fra andre eksperter.

Internationalt arbejde

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale arbejde med arbejdsmiljøledelse. Læs mere om den internationale tekniske komité, der organiserer arbejdet, som det danske udvalg følger her:

Målgruppe

Myndigheder, virksomheder, arbejdsgiverorganisationer, arbejdstagerorganisationer, certificeringsorganer.

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. Du har også mulighed for at læse mere om det generelle prisniveau her.

 

Deltagere

 • ABB A/S
 • Bureau Veritas Certification Denmark A/S
 • Dansk Erhverv Arbejdsgiver
 • Dansk Industri
 • Dansk Metal
 • DNV Business Assurance Denmark A/S
 • Force Technology
 • Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
 • Glaesel HSEQ Management ApS
 • Per Aarsleff A/S
 • Red Barnet
 • Siemens A/S
 • VODA A/S
 • Aalborg Universitet

Aktuelle høringer

Se alle standarder, som er åbne for kommentarer.