Udvalg

Biodiversitet (S-1000/07)

Biodiversitet er for alvor blevet forretningskritisk, da det påvirker alt liv og dermed også mange virksomheder. Biodiversitet er bl.a. blevet en del af de nye krav til øget bæredygtighed og rapportering, som virksomheder skal forholde sig til.

Er du interesseret i at deltage i udvalget?
Berit
Næste møde
13 nov

Kontakt

Berit Holbech Asmussen
Chefkonsulent | Chief Consultant
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: bha@ds.dk
T: 39 96 62 36

Udvalget

Biodiversitetskrisen har store konsekvenser for os mennesker, da den påvirker vores fødevaresikkerhed, sundhed, sikkerhed og økonomi. Og derfor haster det også med at stoppe den. Men for at det kan lykkes, kræver det en stor, samlet, koordineret og aftalt indsats på tværs af lande. Heldigvis er der allerede fokus på biodiversitet i mange danske, europæiske og internationale initiativer, politiker, handlingsplaner, krav og reguleringer. Initiativer, som også kommer til at have indflydelse på virksomheders vilkår og forretning.

Virksomheder skal bl.a. forholde sig til kravet om at rapportere omkring biodiversitet i det nye EU-direktiv om bæredygtighedsrapportering (CSRD).

Forandringer til fordel for biodiversitet skal skabes på systemniveau Enkeltindsatser på artsniveau nytter meget lidt, da arter er afhængige af hinanden. Derfor handler det om at tænke i økonomiske ”økosystemer” og indtænke bevaring samt optimering af biodiversitet ind i rammerne for al produktion og handel i på tværs af værdikæder og brancher.

Dette kan standarder være med til at understøtte. Og udviklingen af standarder er i gang. På internationalt niveau har ISO nedsat en ekspertkomite med fokus på at udvikle standarder, der kan hjælpe organisationer med at fremme biodiversitet. Se mere nedenfor under ’Arbejdsområde’.

På europæisk niveau er der strategisk fokus på, hvordan standarder kan hjælpe med gennemførslen af miljøpolitik generelt. Dette fokus omfatter også afdækning af behovet for standarder, der kan understøtte gennemførslen af EU’s biodiversitetsstrategi. De første fokusområder er:

 1. Indikatorer for biodiversitet – hvordan kan biodiversitet måles?
 2. Naturbaserede løsning – hvordan kan biodiversiteten øges?
 3. Bestøvere – hvordan kan mængden af disse arter, der er helt afgørende for både biodiversitet og fødevareproduktion, øges?

Hvad får du ud af at være medlem af S-1000/07? 

 • Du får et netværk af danske og internationale aktører og interessenter, som alle arbejder systematisk med biodiversitet. Her får du mulighed for at videndele og udveksle erfaringer.
 • Du får et indgående kendskab til de kommende internationale og på sigt europæiske standarder med relation til biodiversitet – og dermed også et indblik i de internationale trends.
 • Du får muulighed for at præge det nationale, det internationale, og på sigt også europæiske, standardiseringsarbejde omkring biodiversitet og dermed også de kommende markedskrav.

Arbejdsområde 

Det internationale arbejde er i gang og foregår i regi af den tekniske komite: ISO/TC 331. Tilgangen er holistisk og tager afsæt i eksisterende nationale og international ekspertise og metoder til at imødekomme tab af biodiversitet.  

Der er indtil nu igangsat fire arbejdsområder fordelt på fire arbejdsgrupper (WG’er), der kort fortalt fokuserer på

 1. at skabe fælles sprog – termer og definitioner for arbejdet med standardisering omkring biodiversitet;
 2. at udvikle standarder for måling, data, overvågning og vurdering af biodiversitet både til lands og vands – på alle biologiske organisationsniveauer (fra gener til økosystemer);
 3. at udvikle standarder for beskyttelse, naturbevarelse og genopretning af biodiversitet samt
 4. at udvikle standarder, der skal støtte organisationers strategier for at en bæredygtig udnyttelse af biodiversitet.

Arbejdet kommer til at indebære

 • Mulighed for at følge med i det overordnetarbejde i den internationale tekniske komite (ISO/TC 331) samt at deltage i komiteens møder.
 • Mulighed for at følge én eller flere af arbejdsgrupperne på internationalt niveau – med mulighed for at sætte retning for de relaterede standardiseringsprojekter.
 • Mulighed for at følge særligt med i arbejdet omkring én eller flere af de internationale standardiseringsprojekter. · Mulighed for at deltage i arbejdet med udvikling af én eller flere af de internationale standardiseringsprojekter.
 • Mulighed for at deltage (o.a.) i det samlede netværk under S-1000, som er den overordnet gruppe for bæredygtighed og forretningskritikalitet i Dansk Standard.

Målgruppe 

 • Virksomheder og producenter, der skal rapportere på bæredygtighed
 • Myndigheder
 • Miljø- og forbrugerorganisationer
 • NGO’er
 • Rådgivende konsulenter
 • Forskningsinstitutioner
 • Kommuner
 • Regioner
 • Brancheorganisationer

Sammen sætter vi standarder for fremtiden

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. Du har også mulighed for at læse mere om det generelle prisniveau her.

Deltagere i udvalget

 • 2.-0 LCA Consultants ApS
 • FSC Danmark
 • Gentofte Kommune
 • Kimconsult.Dk
 • Position Green Group
 • Rådet for Grøn Omstilling
 • Sef Energi A/S
 • True Nordic Impact ApS
 • Økologisk Landsforening