Udvalg

Overensstemmelsesvurdering (S-335)

Udvalget arbejder på standarder og vejledninger med relation til prøvningspraksis, inspektion og certificering af produkter, processer og tjenesteydelser

Er du interesseret i at deltage i udvalget?
Kasper Muhlbach 1635X489 Neu

Kontakt

Kasper Hillgaard Mühlbach
Chefkonsulent | Chief Consultant
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: kahm@ds.dk
T: 39 96 62 41

Arbejdsområde

Et væsentligt element i samhandel er at kunne påvise produkter og tjenesteydelsers  overensstemmelse med en standard eller specifikation. Endvidere kan overensstemmelsesprincippet også anvendes på processer og ledelsessystemer.

Udvalget arbejder på standarder og vejledninger med relation til prøvningspraksis, inspektion og certificering af produkter, processer og tjenesteydelser samt vurdering af ledelsessystemer, prøvningslaboratorier, inspektionsorganer, certificeringsorganer og endelig akkrediteringsorganer.

Internationale relationer

Det primære internationale standardiseringsarbejde sker i ISO/CASCO, Committee on conformity assessment, som er ISO’s komite til at fastlægge politikken på området. Dvs. dens oprindelige formål var at udarbejde vejledende dokumenter (ISO/Guides); men den har nu også fået ret til at udarbejde internationale standarder.
Væsentligt i denne sammenhæng er arbejdet med ISO 17000-serien, som vil afløse EN 45000-serien.

CASCO har ingen underkomiteer, men kun arbejdsgrupper for de enkelte publikationer.

Europæiske relationer

For at varetage de europæiske interesser mht. lovgivning blev der etableret en fælles komite, CEN/CLC TC 1, Criteria for conformity assessment bodies. Den udarbejdede den kendte EN 45000-serie. Siden CASCO fik mandat til at udarbejde standarder, er TC1’s opgave at sikre, at Europas behov er dækket af CASCO’s publikationer.

Sammen sætter vi standarder for fremtiden

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. Du har også mulighed for at læse mere om det generelle prisniveau her.

 

Det siger medlemmerne.

Hos UL Demko arbejder vi dagligt på at opfylde vores målsætning om at gøre verden til et mere sikkert sted.
To af de mange elementer i disse bestræbelser er virksomhedens overensstemmelse med standarderne for
hhv. ”Krav til organer, der certificerer produkter, processer og serviceydelser” og ”prøvnings- og
kalibreringslaboratoriers kompetence”. Vi har derfor en fordel i at have førstehåndsviden om de tendenser
som opstår i videreudviklingen af disse standarder og ikke mindst i adgangen til selv at påvirke disse.

Johnny Jensen, Staff Engineer, Certification Programs Office, UL International Demko A/S

Deltagere

  • DANAK
  • Force Technology
  • Leif Madsen
  • Ul International Demko A/S

Aktuelle høringer

Se alle standarder, som er åbne for kommentarer.