Socialt bæredygtige arbejdspladser (S-803)

Udvalget beskæftiger sig med udviklingen af standarder inden for områder, hvor den menneskelige ressource og trivsel er i fokus.

Er du interesseret i at deltage i udvalget?
Lise Aagesen 1635X489 Neu
Næste møde
07 sep

Kontakt

Lise Schmidt Aagesen
Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk II
E: laa@ds.dk
T: 39 96 63 28

Arbejdsområde

Udvalget beskæftiger sig med udviklingen af standarder inden for områder, hvor den menneskelige ressource og trivsel er i fokus.

Udvalget deltager aktivt i det internationale standardiseringsarbejde under ISO/TC 283, Occupational health and safety management, hvor Danmark har været med helt fremme i udviklingen af den internationale ledelsesstandard for arbejdsmiljø ISO 45001, Arbejdsmiljøledelsessystemer.

I takt med det øgede fokus på forvaltningen af den menneskelige ressource og stigende konkurrence i jagten på medarbejdere og HRs centrale rolle i forbindelse med rekruttering, udvikling og fastholdelse, engagerer udvalget sig fremadrettet i arbejdet med udviklingen af standarder for HRM samt ligestilling og diversitet under ISO/TC 260 Human recource management og ISO PC 337 Guidelines for the promotion and implementation of gender equality. Det videre arbejde med implementering af en danske ledelsesstandard DS5001 Ledelsessystemer for ligestilling og diversitet – Krav og vejledning, er også forankret under udvalget.

Deltagelse i udvalget giver ligeledes mulighed for netværk og vidensdeling omkring CSR-standarderne ISO 26000 Vejledning i samfundsmæssigt ansvar og DS49001 Ledelsessystem for samfundsmæssigt ansvar og koblingen til ESG.

Udvalget bag udviklingen af DS5001, Ledelsessystemer for ligestilling  og diversitet – Krav og vejledning, S-876, Ligestilling og diversitet lægges forankres fremadrettet under udvalget Socialt bæredygtige arbejdspladser.

DS5001 er den første standard der stiller krav til et ledelsessystem for ligestilling og diversitet, hvilket gør det muligt for virksomheder at blive certificeret og dermed få dokumentation for, at man arbejder systematisk med ligestilling og diversitet.

Selve udvalgsarbejdet organiseres i undervalg, hvilket giver mulighed for at målrette deltagelse og engagement.

Socialt bæredygtige arbejdspladser
Socialt bæredygtige arbejdspladser

Kom og vær med

Det er et stort ønske fra udvalgets nuværende medlemmer, at flere virksomheder og øvrige brugere deltager i arbejdet med udviklingen af standarder inden for disse vigtige områder. Der er således en stående invitation til deltagelse i vores udvalgsmøder.

Ønsker du at deltage i et udvalgsmøde, så send en mail til Lise Schmidt Aagesen på laa@ds.dk.

Udbytte

Som udvalgsmedlem får du tidlig indsigt i kommende standarder inden for arbejdsmiljøledelse, HR samt ligestilling og diversitet. Du får dermed mulighed for at præge indholdet i de nye standarder og påvirke den internationale/nationale retning på området. Samtidig bliver du en del af et stærkt netværk med eksperter inden for arbejdsmiljøledelse, HR samt ligestilling og diversitet i både det danske udvalg og de tilhørende internationale komiteer. Deltagelse giver dig dermed en unik mulighed for sparring, indsigt og inspiration fra andre eksperter.

Internationalt arbejde

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale arbejde med arbejdsmiljøledelse, HRM samt ligestilling og diversitet.

Læs mere om de internationale tekniske komitéer, hvor det arbejde, det danske udvalg følger, er forankret:

Igennem S-803 får du desuden adgang til Forum for ledelsessystemer, som sikrer en løbende dialog på tværs af de udvalg, der arbejder med ledelsessystemer for: Kvalitet, Miljø, Arbejdsmiljø, Asset management, Fødevaresikkerhed, Energi, IT-sikkerhed, Madspild, Overensstemmelsesvurdering, Governance, Cirkulær økonomi og Cirkulært byggeri.

Én gang om året bliver der arrangeret et stort fællesmøde i Forum for ledelsessystemer med tværfaglige emner.

Målgruppe

Virksomheder, organisationer, certificeringsorganer og konsulenter m.fl. der arbejder med Arbejdsmiljøledelse, Human ressource management herunder ligestilling og diversitet samt ESG og CSR.

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. Du har også mulighed for at læse mere om det generelle prisniveau her.

 

Deltagere

 • ABB A/S
 • Bureau Veritas Certification Denmark A/S
 • Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (Cabi)
 • Copenhagen Pride
 • Dansk Byggeri Industri
 • Dansk Erhverv Arbejdsgiver
 • Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
 • Develop Diverse ApS
 • DH, Danske Handicaporganisationer
 • DNV Business Assurance Denmark A/S
 • Finanssektorens Arbejdsgiverforening
 • Force Technology
 • Foreningen Ap Pension F.m.b.a
 • Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
 • Glaesel HSEQ Management ApS
 • Grow
 • Kvinfo
 • LEGO A/S
 • Mannaz A/S
 • Normværk
 • Per Aarsleff A/S
 • Rambøll Danmark A/S
 • Red Barnet
 • Siemens A/S
 • Tænketanken Bæredygtigt Arbejdsliv
 • Tænketanken Equalis
 • Videnscenter om handicap
 • Ørsted Services A/S

Aktuelle høringer

Se alle standarder, som er åbne for kommentarer.

  Se også

  07. december 2022

  Introduktion til udvalg for Socialt bæredygtige arbejdspladser

  Se eller gense webinaret om udvalget for Socialt bæredygtige arbejdspladser (S-803).

  03. oktober 2022

  Se eller gense webinaret om ligestilling og diversitet

  Se eller gense webinaret om ligestilling og diversitet, hvor Dansk Standard sammen med en lang række spændende oplægsholdere fortæller om den nye standard, DS 5001 - Ledelsessystem for ligestilling og diversitet.

  Ny ledelsesstandard skal styrke ligestilling og diversitet på arbejdspladsen

  15. september 2022

  Ny ledelsesstandard skal styrke ligestilling og diversitet på arbejdspladsen

  Danske virksomheder og organisationer kan nu få dokumentation for, at de arbejder ambitiøst og kontinuerligt med ligestilling og diversitet.

  28. september 2021

  Video: Virksomhedens arbejde med psykisk arbejdsmiljø

  Se eller gense webinaret om den nye standard ISO 45003, som giver vejledning til, hvordan din virksomhed kan arbejde proaktivt og systematisk med psykisk arbejdsmiljø.