Åndedrætsværn Personligt sikkerhedsudstyr (S-350)

Udvalget arbejder med standardisering af personligt beskyttelsesudstyr indenfor åndedrætsværn.

Arbejdsområde

Som medlem af udvalget får du mulighed for at præge udviklingen af europæiske og internationale standarder indenfor åndedrætsværn.

Standarderne udvikles til anvendelse hovedsageligt på arbejdspladser og brandslukning og til redningsformål, hvor der eksisterer sundhedsrisici ifm. indånding af støv, røg, gasser, dampe eller ved iltmangel, såvel som standarder for åndedrætsværn under vand til anvendelse ved dykkerudstyr.

Udvalget følger arbejder i såvel Europæisk som International regi.

Udvalget arbejder med standardisering indenfor åndedrætsværn, herunder antropometri, partikelfiltre til masker, filtre med luftslange, gasfiltre til ansigtsmasker, ventiler til trykflasker, trykflaskeapparater, hætter med slanger til frisk luft, halv- og kvartmasker, trykluft til indånding, lungeapparater, kompressormasker og åndedrætsværn til evakueringsbrug og dykkerudstyr.

Udvalget har gennem årene været med til at udvikle 111 standarder, hvoraf en del p.t. er under revision.

Vigtigt er de menneskelige faktorer (Antropometri) og ydeevnekrav ift. ind/udånding, og der er særligt focus på PPE (Personal Protective Equipment).

Udvalget følger arbejdet i:

CEN/TC 79 Respiratory protective devices

ISO/TC 54/SC 14 Respiratory protective devices

Målgruppe
Producenter, testinstitutter, tilsyn, dykkere, Beredskabet: forsvaret, brandfolk, politi, hjemmeværn og andre indsatsområder.

Pris
Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten.


Deltagere
  • 3M a/s
  • Centurion Safety
  • Force Technology