Udvalg

Akustik (S-115)

Arbejdsområdet dækker hele det akustiske fagområde.

Er du interesseret i at deltage i udvalget?
Marika Englen 1635X489 Neu

Kontakt

Marika Englén
Konsulent | Consultant
Standardisering | Byggeri & Energi
E: mae@ds.dk
T: 39 96 62 16

Arbejdsområde

Få mennesker beskæftiger sig dog med det hele, og arbejdet er derfor rent praktisk opdelt i 5 undergrupper:

 • maskinstøj
 • støj i det eksterne miljø
 • audiologi og hørelse
 • bygningsakustik.
 • undervandsakustik

Samtlige medlemmer har dog adgang til alle områder.

Støj står med skiftende prioriteter inden for området højt på den politisk og miljømæssige dagsorden. Standarderne på støjområdet sætter ikke grænseværdier men definerer ensartede målemetoder, som er den første betingelse for, at der overhovedet kan tales meningsfyldt om støj og eventuelt sættes støjgrænser.

Standarderne fra støjkomiteen er i mange tilfælde grundlæggende, idet standarder vedrørende støj fra specifikke produkter på internationalt plan i stigende grad foregår inden for rammerne af de enkelte produktkomiteer i tæt samarbejde med støjkomiteen, som har det overordnede ansvar for harmonisering og koordinering.

Arbejdet er således meget tværgående, men da Danmark på mange specifikke produktområder ikke deltager i den øvrige standardisering, samles mange standarder om støj i Danmark i S-115. Specielt deltager medlemmer af det danske standardiseringsudvalg for akustik i udarbejdelsen af standarder for legetøj, handicaphjælpemidler, sygehussenge, samt jernbaner, som er områder, med særligt dansk fokus.

Sammen sætter vi standarder for fremtiden

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. Du har også mulighed for at læse mere om det generelle prisniveau her.

Deltagere

 • DMdb
 • Force Technology
 • GRAS Sound & Vibration
 • Hottinger Brüel & Kjær A/S
 • KNAUF A/S
 • Rockwool A/S
 • Scion DTU A/S - Inaktiv
 • Social og boligstyrelsen
 • Sweco Danmark A/S
 • VELUX A/S
 • Vestas Wind Systems A/S
 • Aalborg Universitet