Ergonomi (S-182)

Arbejdsområde

Standardiseringsarbejdet omfatter specificering af ergonomiske principper og krav til design af arbejdssystemer og -miljøer, herunder i forbindelse med maskiner og udstyr. Standarder om ergonomi lister krav og anbefalinger om, hvordan arbejdsmiljøet skal være indrettet, så det er sikkert og sundt – altså samspillet mellem det arbejdende menneske og dets arbejdsvilkår, såsom betjening af en maskine.

Det europæiske arbejde har relation til maskindirektivet.

En stadigt øget fokus på de arbejdsmiljømæssige faktorer har øget interessen for menneskers adfærd på arbejdspladsen, ikke mindst lidelser som følge af langtidseffekter. Der foregår standardisering på de ergonomiske områder som antropometri, ergonomiske designprincipper, kolde og varme overflader, biomekanik, skærmterminaler og kontrolrum, kontroludstyr og alarmer, lys- og lydsignaler, personlige værnemidler, mobile maskiner samt termisk miljø.

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:


Deltagere
  • Dansk Byggeri
  • Dansk Industri
  • Danske Fysioterapeuter
  • Dialogdesign
  • DTU Byg
  • Grundfos A/S
  • Sweco Danmark A/S
  • Verner P. Ergonomic Consulting