Gasflasker (S-084)

Udvalgets portefølje omfatter arbejdet med standarder for transportabelt trykbærende udstyr (gasflasker, tanke m.m.) og deres fittings (ventiler); herunder krav til design, prøvning, drift og kontrol.

Arbejdsområde
Som medlem af udvalget får du mulighed for at præge det nationale og europæiske standardiseringsarbejde for gasflasker. Arbejdsområdet omfatter udarbejdelse af specifikationer for gasflasker og disse produkters fittings samt krav til deres design, prøvning og drift.

Transportable gasbeholdere – inkl. deres fittings – samt procedurerne for kontrol og styring af deres anvendelse er genstand for kontinuerlig udvikling med det formål at forbedre effektiviteten for gastransport uden at kompromittere sikkerheden. Standardiseringsprocessen har haft, og har stadig, en vigtig rolle at spille i dette balanceforhold.

Det europæiske arbejde har relation til direktivet for trykbærende udstyr (PED) og direktiv for transportabelt trykbærende udstyr (TPED) og prioriteres derfor af udvalget, ligesom der er aktiv deltagelse i flere komiteer.


Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:

Målgruppe

Producenter og leverandører af gasflasker, ventiler og regulatorer, myndigheder og inspektionsorganer.Pris


Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. 

Deltagere
  • Brenntag Nordic A/S
  • Cylindric Inspection ApS
  • Fire Eater A/S
  • Force Technology
  • Meyer Cylinder Development
  • Micro Matic A/S
  • Müller Gas Equipment A/S
  • Nel Hydrogen A/S