Ikke-destruktiv prøvning (S-239)

Udvalget udvikler standarder for generelle principper for ikke-destruktive prøvningsmetoder.

Arbejdsområde

Som medlem af udvalget får du mulighed for at præge det nationale, europæiske og internationale standardiseringsarbejde for ikke-destruktiv prøvning. Arbejdsområdet omfatter generelle principper for prøvningsmetoderne: akustisk emission, radiografi, ultralyd, magnetpulver, penetrant, hvirvelstrøm, visuel kontrol og lækprøvning samt krav til personale, der udfører prøvningerne.

Metoderne standardiseres i forhold til de mest almindelige anvendelsesområder, fx ikke-destruktiv prøvning af svejsninger og prøvning af halvfabrikata i stål, fx rør, profiler og plademateriale samt støbegods.

Udvalget deltager specifikt i arbejdet i de internationale arbejdsgrupper vedr. ultralydprøvning og ultralyd udstyr.

Der forventes tillige aktiv deltagelse ved den kommende revision af DS/EN ISO9712, NDT-kvalificering og certificering af NDT-personale.

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:

Målgruppe

Den metalbearbejdende industri, inspektionsorganer og myndigheder.


Pris


Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. 

Deltagere
  • Force Technology
  • Nordisk Svejse Kontrol A/S
  • Siemens Gamesa Renewable Energy A/S