Ikke-destruktiv prøvning (S-239)

Udvalget udvikler standarder for generelle principper for ikke-destruktive prøvningsmetoder.

Arbejdsområde

Som medlem af udvalget får du mulighed for at præge det nationale, europæiske og internationale standardiseringsarbejde for ikke-destruktiv prøvning. Arbejdsområdet omfatter generelle principper for prøvningsmetoderne: akustisk emission, radiografi, ultralyd, magnetpulver, penetrant, hvirvelstrøm, visuel kontrol og lækprøvning samt krav til personale, der udfører prøvningerne.

Metoderne standardiseres i forhold til de mest almindelige anvendelsesområder, fx ikke-destruktiv prøvning af svejsninger og prøvning af halvfabrikata i stål, fx rør, profiler og plademateriale samt støbegods.

Udvalget deltager specifikt i arbejdet i de internationale arbejdsgrupper vedr. ultralydprøvning og ultralyd udstyr.

Der forventes tillige aktiv deltagelse ved den kommende revision af DS/EN ISO9712, NDT-kvalificering og certificering af NDT-personale.

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:

Målgruppe

Den metalbearbejdende industri, inspektionsorganer og myndigheder.

Høringer

Alle standarder er i perioder åbne for kommentarer og ændringer. Det er muligt for alle at få indflydelse og komme med forslag til ændringer i standarderne – også selvom man ikke er medlem af standardiseringsudvalget. Nedenfor kan du se de standarder, som er åbne for kommentering under dette udvalg. Se alle standarder, som er åbne for kommentarer.

Pris


Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. 

Deltagere
  • Force Technology
  • Nordisk Svejse Kontrol A/S
  • Siemens Gamesa Renewable Energy A/S