Industritrucks (S-830)

Arbejdsområde

Vil du indenfor området industritrucks have forhåndsviden om ændringer i standarder, indflydelse på ordlyden i standarderne og løbende sparring med kolleger i samme branche både i Danmark og resten af verden? Så skal du deltage i dette udvalg.

Der arbejdes blandt andet på følgende emner:
prEN 1459-5
Rough-terrain trucks – Safety requirements and verification – Part 5: Attachments and attachment interface

prEN 16842-1 Powered industrial trucks – Visibility – Test methods and verification – Part 1: General requirements
prEN 16842-2 Powered industrial trucks – Visibility – Test methods and verification – Part 2: Sit-on counterbalance trucks and rough terrain masted trucks up to and including 10 000 kg capacity
prEN 16842-3 Powered industrial trucks – Visibility – Test method and verification – Part 3: Reach trucks up to and including 10 000 kg
prEN 16842-4 Powered industrial trucks- Visibility – Test methods and verification – Part 4 : Industrial variable reach trucks up to and including 10 000 kg capacity
prEN 16842-6 Powered industrial trucks – Visibility – Test methods and verification – Part 6: Sit-on counterbalance trucks and rough terrain masted trucks greater than 10 000 kg capacity
prEN 16842-7 Powered industrial trucks – Visibility – Test method for verification – Part 7: Variable reach and masted container trucks handling freight containers of 6 m length and longer

ISO/CD 6055
Industrial trucks -- Overhead guards -- Specification and testing

Læs mere om de europæiske og internationale tekniske komiteer indenfor industritrucks: 

CEN TC 150 Industrial trucks 

ISO TC 110 Industrial trucks


Nyheder

Aktuelle høringer

Industritrucks – Specifikationer for indikationslys i tilknytning til containerhåndtering og brug af gribearm (DSF/ISO/DIS 15871)

Høringsfrist den 30. juli

Det eneste, du behøver at gøre for at se forslaget og få mulighed for at kommentere det, er at registrere dig med log-in. Dine kommentarer drøftes af det ansvarlige standardiseringsudvalg, hvorefter medlemmerne udarbejder en fælles dansk kommentar.

Du har mulighed for at få indflydelse på drøftelserne ved at deltage i det danske udvalg.


Deltagere
  • Maskinsikkerhed ApS
  • Mobile Industrial Robots ApS