Industritrucks (S-830)

Arbejdsområde

Vil du indenfor området industritrucks have forhåndsviden om ændringer i standarder, indflydelse på ordlyden i standarderne og løbende sparring med kolleger i samme branche både i Danmark og resten af verden? Så skal du deltage i dette udvalg.

Der arbejdes blandt andet på følgende emner:
prEN 1459-5
Rough-terrain trucks – Safety requirements and verification – Part 5: Attachments and attachment interface

prEN 16842-1 Powered industrial trucks – Visibility – Test methods and verification – Part 1: General requirements
prEN 16842-2 Powered industrial trucks – Visibility – Test methods and verification – Part 2: Sit-on counterbalance trucks and rough terrain masted trucks up to and including 10 000 kg capacity
prEN 16842-3 Powered industrial trucks – Visibility – Test method and verification – Part 3: Reach trucks up to and including 10 000 kg
prEN 16842-4 Powered industrial trucks- Visibility – Test methods and verification – Part 4 : Industrial variable reach trucks up to and including 10 000 kg capacity
prEN 16842-6 Powered industrial trucks – Visibility – Test methods and verification – Part 6: Sit-on counterbalance trucks and rough terrain masted trucks greater than 10 000 kg capacity
prEN 16842-7 Powered industrial trucks – Visibility – Test method for verification – Part 7: Variable reach and masted container trucks handling freight containers of 6 m length and longer

ISO/CD 6055
Industrial trucks -- Overhead guards -- Specification and testing

Læs mere om de europæiske og internationale tekniske komiteer indenfor industritrucks: 

CEN TC 150 Industrial trucks 

ISO TC 110 Industrial trucks

Høringer

Alle standarder er i perioder åbne for kommentarer og ændringer. Det er muligt for alle at få indflydelse og komme med forslag til ændringer i standarderne – også selvom man ikke er medlem af standardiseringsudvalget. Nedenfor kan du se de standarder, som er åbne for kommentering under dette udvalg. Se alle standarder, som er åbne for kommentarer.


Deltagere
  • Maskinsikkerhed ApS
  • Mobile Industrial Robots ApS