Katodisk beskyttelse (S-453)

Arbejdsområde
Udvalgets arbejdsområde er standardisering inden for indvendig og udvendig katodisk beskyttelse af nedgravede eller nedsænkede konstruktioner, fremstillet af metalliske materialer (fx rørledninger til transport af olie, gas, vand og brændstoffer, offshore-olie- og gaskonstruktioner, skibe, lagertanke, telekommunikation og elektriske kabler etc) samt påvirkning fra belægninger og/eller vagabonderende strøm forårsaget af jævn- eller vekselstrøm.
 
Der er aktiv dansk deltagelse i de europæiske arbejdsgrupper WG 1, Cathodic protection of buried and immersed metallic structures og WG 3, Cathodic protection of steel structures in sea-water.
 
Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne under:
 
CEN/TC 219, Cathodic protection.
 
Målgruppe
Den metalbearbejdende industri, energiselskaber, rådgivende konsulenter,
 

Høringer

Alle standarder er i perioder åbne for kommentarer og ændringer. Det er muligt for alle at få indflydelse og komme med forslag til ændringer i standarderne – også selvom man ikke er medlem af standardiseringsudvalget. Nedenfor kan du se de standarder, som er åbne for kommentering under dette udvalg. Se alle standarder, som er åbne for kommentarer.

Pris:
Afhænger af udvalgets aktuelle aktivitetsniveau og der er forskellige rabatmuligheder, så kontakt standardiseringskonsulenten for at høre nærmere.


Deltagere
  • BAC Corrosion Control A/S
  • Metricorr ApS
  • Ørsted A/S