Mekaniske vibrationer og chok (S-206)

Måling af vibrationer

Arbejdsområde
Standardisering vedrørende mekaniske vibrationer og chok, herunder især måling og vurdering af virkningen af vibrationer på mennesker, beskrivelse af effekterne heraf og måder til reduktion af vibrationer (fx via maskindesign), vibrationsisolatorer, affjedringssystemer samt personlige værnemidler.

Af historiske årsager hører hele området maskinovervågning (monitoring) - også af andre faktorer end vibrationer – ligeledes under vibrationskomiteen.

Det internationale standardiseringsarbejde på vibrationsområdet omfatter hele det vibrationstekniske område, men der er ikke tilstrækkelig basis for en aktiv dansk deltagelse i mere end ovennævnte to underområder.

Høringer

Alle standarder er i perioder åbne for kommentarer og ændringer. Det er muligt for alle at få indflydelse og komme med forslag til ændringer i standarderne – også selvom man ikke er medlem af standardiseringsudvalget. Nedenfor kan du se de standarder, som er åbne for kommentering under dette udvalg. Se alle standarder, som er åbne for kommentarer.


Deltagere
  • Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurement A/S
  • Brüel & Kjær Vibro A/S
  • MHI Vestas Offshore Wind A/S
  • Siemens Gamesa Renewable Energy A/S
  • Vestas Wind Systems A/S
  • Ørsted A/S