Mekaniske vibrationer og chok (S-206)

Måling af vibrationer

Arbejdsområde
Standardisering vedrørende mekaniske vibrationer og chok, herunder især måling og vurdering af virkningen af vibrationer på mennesker, beskrivelse af effekterne heraf og måder til reduktion af vibrationer (fx via maskindesign), vibrationsisolatorer, affjedringssystemer samt personlige værnemidler.

Af historiske årsager hører hele området maskinovervågning (monitoring) - også af andre faktorer end vibrationer – ligeledes under vibrationskomiteen.

Det internationale standardiseringsarbejde på vibrationsområdet omfatter hele det vibrationstekniske område, men der er ikke tilstrækkelig basis for en aktiv dansk deltagelse i mere end ovennævnte to underområder.


Deltagere
  • Brüel & Kjær Vibro A/S
  • EMS Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurement A/S
  • MHI Vestas Offshore Wind A/S
  • Siemens Gamesa Renewable Energy A/S
  • Vestas Technology R&D
  • Ørsted A/S