Trykbærende udstyr (S-132)

Udvalget arbejder med standardisering af ufyrede trykbeholdere, metalliske, industrielle rørledninger, vandrørs- og kanalrøgrørskedler samt metalslanger og bælge til trykbærende formål.

Arbejdsområde

Som medlem af udvalget får du mulighed for at præge det nationale og europæiske standardiseringsarbejde inden for trykbærende udstyr, herunder ufyrede trykbeholdere, metalliske, industrielle rørledninger, vandrørs- og kanalrøgrørskedler samt metalslanger og bælge til trykbærende formål.

Arbejdsområdet omfatter udarbejdelse af specifikationer for produkter omfattet af direktivet for trykbærende udstyr samt direktivet for simple trykbeholdere.

Udvalget følger arbejdet i de europæiske komiteer CEN/TC 54 Unfired pressure vessels, CEN/TC 267 Industrial piping and pipelines, CEN/TC 269 Shell and water-tube boilers, ECISS/TC 107 Steel for pressure vessels, samt CEN/TC 342 Metal hoses, hose assemblies, bellows and expansion joints hvilket giver dig, som udvalgsmedlem, mulighed for indflydelse på indeholder i de færdige standarder

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:

For at facilitere implementeringen og anvendelsen af standard-serierne EN 12952, EN 12953, EN 13480 og EN 13445 er der etableret såkaldte Help Desks, der assisterer med officielle svar til spørgsmål eller anmodninger om ændringer til standarderne.

For standard-serierne EN 12952 og EN 12953 findes denne Help Desk via linket til det tyske sekretariat:

http://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nard/boiler-help-desk

For EN 13480 og EN 13445-serierne ligger Help Desken hos UNM og findes via disse links:

http://www.unm.fr/main/core.php?pag_id=121   (EN 13480)

http://www.unm.fr/main/core.php?pag_id=120  (EN 13445)

På disse Help Desks findes lister over tidligere fremsatte forespørgsler og svar.

Målgruppe

Producenter, myndigheder, rådgivende konsulenter og inspektionsorganer.Pris


Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. 

Deltagere
 • Arbejdstilsynet
 • Babcock & Wilcox Vølund A/S
 • Belman A/S
 • Danish Exergy Technology A/S
 • Danstoker A/S
 • EagleBurgmann KE A/S
 • Force Technology
 • Inspecta
 • LBH International A/S
 • MATICON
 • Rambøll Danmark A/S
 • Sikkerhedsstyrelsen
 • Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S