Diplomkursus

CE-mærkning af maskiner og anlæg - diplomkursus

Sådan udfører du CE-mærkning af maskiner, maskinlinjer og ombyggede maskiner – Diplomkursus – 2 dage

Oversigt

På dette kursus lærer du at CE-mærke maskiner og anlæg iht. til kravene i først og fremmest maskindirektivet, men også andre direktiver der typisk finder anvendelse på maskiner.

Ud over CE-mærkning af nye maskiner, giver kurset dig også indsigt i, hvordan du skal forholde dig til CE-mærkning, når du ombygger og/eller sammenbygger maskiner og anlæg.

Kurset guider dig gennem hele CE-mærkningsprocessen ved anvendelse af såvel teori som praktiske opgaver.

Under gennemgangen lærer du, hvordan standarder kan forenkle opgaven og hjælpe dig på vej.

Kurset afsluttes med en eksamen, der ved bestået eksamen dokumenterer dine kompetencer inden for CE-mærkning af maskiner.

Kurset giver dig

 • De nødvendige kompetencer til at være ansvarlig for CE-mærkning af maskiner
 • En grundlæggende viden om sammenhængen i den europæiske CE-mærkningslovgivning
 • Et overblik over de enkelte trin og opgaver, der skal gennemføres, før maskinen kan CE-mærkes og markedsføres, herunder krav til brugsanvisning og teknisk dokumentation
 • Et dybdegående indblik i såvel administrative som praktiske krav, der stilles i de for maskiner mest relevante direktiver
 • En gennemgang af de mest anvendte standarder samt en forståelse af, hvordan de anvendes i praksis
 • Værktøjer til at kunne vurdere, hvorvidt om- og/eller sammenbygning af maskiner kræver CE-mærkning
 • Et eksamensbevis på de erhvervede kompetencer (ved bestået eksamen)

Målgruppe

Dette kursus henvender sig især til maskinproducenter, maskinimportører og -integratorer med særligt ansvar for CE-mærkning af maskiner. Endvidere henvender kurset sig til personer, som i det daglige arbejde er ansvarlige for maskinsikkerhed, herunder ombygning og sammenbygning af maskiner f.eks.: 

 • Konstruktører
 • Projektledere
 • Planlæggere
 • Systemintegratorer
 • Ansvarlige for sikkerhed og sundhed (H&S Managers)
 • Alle personer, som deltager i CE-mærkningsprocessen

Deltagelse forudsætter basalt kendskab til maskinsikkerhed.

Underviser

Undervisningen varetages af Tom Lorentzen, Certificeret Expert i CE-mærkning (TÜV Nord), fra Pilz. Pilz er en international anerkendt virksomhed, der ud over maskinsikkerhedskomponenter tilbyder en omfattende portefølje af serviceydelser, som sætter virksomheder i stand til at overholde lovbestemte regler og til at opnå planlagte sikkerhedsmål. Læs mere på pilz.com.

Program

Dag 1

 • 08:00 - 08:20 Registrering og morgenkaffe
 • 08:20 - 08:45 Velkomst og præsentation underviser/kursister
 • 08:45 - 09:30 Introduktion til maskinsikkerhedslovgivning
 • 09:30 - 10:00 Roller og ansvar for fabrikant, importør, slutbruger mm.
 • 10:00 - 10:30 Introduktion til CE-mærkningsprocedurens 6 trin
 • 10:30 - 10:45 Pause
 • 10:45 - 11:45 Praktisk anvendelse af standarder ved CE-mærkning
 • 11:45 - 12:30 CE-mærkningsproceduren Trin 1 - Fastlæggelse af lovgivningsrammen: Anvendelsesområde for maskindirektiv samt øvrige væsentlige direktiver.
 • 12:30 - 13:15 Frokost
 • 13:15 - 13:45 Gruppeopgave - Praktisk opgave i CE-mærkning del 1
 • 13:45 - 15:00 CE-mærkningsproceduren Trin 2 - Definering af krav: Gennemgang af væsentlige krav fra direktiverne, risikovurdering og risikonedsættelse.
 • 15:00 - 15:15 Pause
 • 15:15 - 16:00 Gruppeopgave - Praktisk opgave i CE-mærkning del 2
 • 16:00 - 16:30 CE-mærkningsproceduren Trin 3 - Overensstemmelsesvurdering: Intern fabrikationskontrol eller anvendelse af bemyndiget organ.

Dag 2

 • 08:00 - 08:20 Morgenkaffe
 • 08:20 - 08:45 Gruppeopgave - Praktisk opgave i CE-mærkning del 3
 • 08:45 - 09:15 CE-mærkningsproceduren Trin 4 - Validering: Kontrol og dokumentation af implementerede foranstaltninger.
 • 09:15 - 09:45 Gruppeopgave - Praktisk opgave i CE-mærkning del 4
 • 09:45 - 10:45 CE-mærkningsproceduren Trin 5 - Teknisk dokumentation: Administrative og tekniske krav til indhold i brugsanvisning og teknisk dossier
 • 10:45 - 11:00 Pause
 • 11:00 - 11:30 Gruppeopgave - Praktisk opgave i CE-mærkning del 5
 • 11:30 - 12:00 CE-mærkningsproceduren Trin 6 – CE-mærkning: Indhold i overensstemmelseserklæring/ inkorporeringserklæring samt krav til udformning og anbringelse af mærkning
 • 12:00 - 12:30 Gruppeopgave - Praktisk opgave i CE-mærkning del 6
 • 12:30 - 13:15 Frokost
 • 13:15 - 14:00 Sammenbygning af maskiner: Hvornår skal der foretages samlet CE-mærkning af samlingen? Scenarier, roller og ansvar
 • 14:00 - 14:45 Ombygning af maskiner: Hvornår er en ændring så væsentlig at der skal foretages en ny CE-mærkning?
 • 14:45 - 15:00 Opsamling og spørgetid
 • 15:00 - 15:15 Pause
 • 15:15 - 16:15 Eksamen
 • 16:15 - 16:30 Evaluering og afslutning