Fysisk og online 24. januar kl. 15-17 på CBS, Porcelænshaven 22, 2000 Frederiksberg C. eller via Zoom.

Cybersikkerhed i produkter

Få inspiration til, hvordan du som bestyrelsesmedlem eller virksomhedsleder kan sikre dig, at der er styr på cyber- og informationssikkerheden i en organisation og dens produkter.

Oversigt 

Antallet af IoT-enheder har for længst vokset sig større end den samlede verdenspopulation, og vores samfunds øgede afhængighed af digitale teknologier, der er koblet på internettet, øger sårbarheden og risikoen for angreb. Med IoT-produkter og -løsninger som et udsat mål for cyberangreb, er vi nødt til at forholde os til og få styr på cybersikkerheden.

Cybersikkerhed i IoT-produkter er ikke alene et anliggende for produktudviklerne, men er i høj grad et ansvar som virksomheder, der anvender produkterne, bør påtage sig. Men hvordan sikrer man sig som virksomhed, at der er styr på cybersikkerheden i de produkter, som man udvikler, anvender, videreformidler eller har anden relation til? Og hvordan kan fokus på cybersikkerhed i produkter blive et konkurrenceparameter?

Arrangementet lægger ud med et overblik over det aktuelle trusselsbillede og inspiration til, hvordan man som bestyrelsesmedlem kan sikre sig, at der er styr på cyber- og informationssikkerheden i en organisation. Herefter følger en kort præsentation af Dansk Standards specifikation for cybersikkerhed i IoT-produkter, der er et redskab, der kan hjælpe danske smv’er med at sætte fokus på cybersikkerhed i produkter og systematisere deres arbejde med det ved hjælp af standarder.

Desuden byder arrangementet på en case fra en virksomhed, der har sat fokus på cybersikkerhed i produkter og afsluttes med en juridisk vinkel og lidt gode råd ift. de udfordringer, der dukker op ift. cybersikkerhed i produkter.

Det får du ud af det

 • Et overblik over det aktuelle trusselsbillede
 • Indblik i hvordan man som bestyrelsesmedlem og/eller virksomhedsleder kan kontrollere, at der er styr på sikkerheden i en organisation
 • Inspiration til at arbejde konkret med cybersikkerhed i IoT-produkter med udgangspunkt i standarder
 • Indblik i en konkret virksomhedscase ift. cybersikkerhed i produkter
 • En juridisk vinkel på de udfordringer, cybersikkerhed i produkter fører med sig.

Målgruppe

Arrangementet henvender sig til bestyrelsesmedlemmer, virksomhedsledere og generelt virksomheder, der er producenter eller aftagere af IoT-produkter.

Kontakt

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Berit Aadal, seniorkonsulent i Dansk Standard på baa@ds.dk eller på tlf.: 39 96 62 96.

Program

 • 15.00 - Velkommen og introduktion til dagens program v/ Kirsten Hede, Bestyrelsesforeningens Center for Cyberkompetencer

 • 15.10 - Trusselsbilledet – fra risici til kontroller v/ Henning Mortensen, Rådet for Digital Sikkerhed
  Der kommer løbende nye trusler, og medierne er fyldt med historier om virksomheder, der taber millioner på cyberhændelser. I dette indlæg gives en oversigt over, hvordan bestyrelsen kan kontrollere, at sikkerheden er på plads i organisationen gennem kontroller, der er hængt op på trusler, risikovurdering, foranstaltninger og compliancekrav fra lovgivninger og standarder.

 • 15.35 - Få hjælp til at sætte fokus på cybersikkerhed i produkter – præsentation af ny specifikation for cybersikkerhed (IoT) v/ Berit Aadal, Dansk Standard
  Dansk Standard har i samarbejde med Force Technology og Alexandra Instituttet udarbejdet en guide til danske smv’er, der giver et indblik i, hvilke standarder man kan finde inspiration i, hvis man ønsker at arbejde systematiseret med cybersikkerhed i IoT-produkter.

 • 15.50 - Skridtet mod IoT løsninger hos en SMV – overvejelser om cybersikkerhed
  v/ Rochus Ettinger Riisgaard, Grønbech
  Da Grønbech afsøgte mulighederne for at anvende IoT i deres løsninger, rejste det en række spørgsmål. Det kræver sit af en SMV-organisation at sikre og vedligeholde IoT-produkterne, og især produkter der har lang levetid. Det kombineret med en prisfokuseret konkurrence, gør det ikke nemmere, selvom IoT i løsningerne jo umiddelbart er en konkurrence fordel. Dertil kommer naturligvis udfordringerne ift. cybersikkerheden. Hør om hvilke overvejelser i idé og afdækningsfasen som ledelsen i Grønbech har gjort sig.

  Grønbech’s organisation består af 4 divisioner, der leverer og servicerer bæredygtige løsninger inden for energi, vand & spildevand, industri samt stål & metal.

 • 16.15 - Ansvarsfordeling – den juridiske vinkel på cybersikkerhed i IoT produkter v/ Christel Teglers og Lasse Vibjerg, Kromann Reumert
  Hvem har ansvaret for at der er styr på cybersikkerheden i IoT produkter? Få en juridisk vinkel på de mange udfordringer, der ligger i kølvandet på at flere og flere af vores produkter kan kobles på internettet.

 • 16.40 - Spørgsmål og debat

 • 17.00 - Afrunding og tak for i dag