Diplomkursus

El-sikkerhed diplomkursus - 2 dage

Over to dage giver kurset deltagerne et godt kendskab til lovgivning og standarder for elektrisk sikkerhed og til hvordan kravene efterleves i praksis.

Oversigt

Over to dage giver kurset deltagerne et godt kendskab til lovgivning og standarder for elektrisk sikkerhed og til hvordan kravene efterleves i praksis. Kurset tager udgangspunkt i de grundlæggende aspekter og principper for elektrisk sikkerhed med fokus på standardserien DS/HD 60364.

Der er fastlagt nogle grundlæggende principper og krav for beskyttelse af mennesker og husdyr mod elektrisk stød er, som er fælles for elektriske installationer, systemer og materiel samt den nødvendige koordinering heraf.

Kurset giver dig

 • Overblik og forståelse af de sikkerhedsmæssige fælles aspekter for materiel og installationer
 • Overblik og forståelse af standardserien DS/HD 60364 og bekendtgørelsen for elektriske installationer. BEK 1082
 • Viden om regler og principper for beskyttelse imod elektrisk stød
 • Viden om regler og principper for valg og installation af ledningssystemer
 • Et eksamensbevis på de erhvervede kompetencer (ved beståelse)

Målgruppe

Kurset henvender sig til bygherrer, rådgivere, og udførende, herunder el-installatører, el-ingeniører, maskinmestre og andre der arbejder med projektering, dimensionering af elektriske installationer og som arbejder med standarder som DS/HD 60364 serien, DS/EN 60204-1, DS/EN 61439 Serien og DS/EN 60079-14

Undervisere

Torben Dalsgaard, Seniorkonsulent i Dansk Standard, har +10 års erfaring med standardisering og CE-mærkning indenfor det elektrotekniske område, herunder også maskinsikkerhed. Desuden sidder Torben som det danske medlem af den tekniske bestyrelse i den europæiske elektrotekniske standardiseringsorganisation, Cenelec. Torben har bl.a. hjulpet Grundfos, ABB, Ørsted, Rambøll og Dansk supermarked med brug af standarder og overholdelse af EU-lovgivning samt dansk lovgivning inden for det elektrotekniske område.

Jørn Jørgensen, Selvstændig konsulent i El Lovgivning, medejer af El – Konsulenterne. Har deltager i arbejdet med standarder siden 1996 under Dansk Standard. Er medlem af standardgruppen S 564 som omhandler beskyttelse imod elektrisk stød og elektriske installationer samt S 544 som omhandler elektriske installationer på maskiner. Har være selvstændig konsulent og medejer af Elkonsulenterne siden 2002, hvor arbejdet består mest i at undervise i danske og internationale regler på El området.

Program

Dag 1

 • 08:30 Morgenmad
 • 09:00 Velkomst – og bordet rundt
 • 09:15 El-sikkerhedsloven, bekendtgørelser og reference til standarder (overordnet gennemgang – Formodningsret)
 • 10:00 Pause
 • 10:15 Bekendtgørelse (1082), reference til standarder og selve standarderne (gyldighed – normativt – informativt)
 • 12:30 Frokost
 • 13:15 DS/EN 61140 og DS/HD 60364-1 – Grundlæggende sikkerhed og net systemer
 • 14:15 Pause
 • 14:30 Beskyttelses principper mod elektrisk stød
 • 16:15 Opsamling

Dag 2

 • 08:30 Morgenmad
 • 09:00 Repetition
 • 09:15 Beskyttelses principper/Lednings systemer
 • 10:00 Pause
 • 10:15 Lednings systemer – Over belastningsbeskyttelse og Kortslutningsbeskyttelse
 • 12:30 Frokost
 • 13:15 Lednings systemer – Øvelse
 • 14:15 Pause
 • 14:30 Verifikation
 • 15:15 Eksamen
 • 16:15 Opsamling og feedback

Tilfredshedsgrad og udtalelser 

Deltagere på vores 'El-sikkerhed - diplomkursus' kurser har udtrykt en gns. tilfredshedsgrad på 4.60.

 • Peter: Rigtig gode undervisere samt en god forplejning. Jeg var specielt glad for eksemplerne fra virkeligheden.

 • Michael: Meget spændende og relevant, gode og kompetente undervisere.