Diplomkursus

El-sikkerhed, diplomkursus - 2 dage

Over to dage giver kurset deltagerne et godt kendskab til lovgivning og standarder indenfor elektrisk sikkerhed, og til hvordan kravene efterleves i praksis.

Oversigt

På dette kursus får deltagerne mulighed for at lære om, hvordan Elsikkerhedsloven, relevante bekendtgørelser og standarder er indbyrdes forbundne. Kurset fokuserer ligeledes på de grundlæggende aspekter og principper indenfor elektrisk sikkerhed, hvor standardserien for elektriske lavspændingsinstallationer, DS/HD 60364, er i særligt fokus. Kurset vil dække opbygningen, brugen og forståelsen af denne standardserie samt andre relevante standarder som f.eks. DS/IEC 60479, Virkning af strøm på mennesker og husdyr, der danner grundlag for 60364-serien.

I løbet af kurset vil der blive draget paralleller mellem teori og praksis ved hjælp af eksempler fra den virkelige installationsverden. Efter de 2 dage afsluttes kurset med en frivillig eksamen, hvor spørgsmål fra kursets undervisningsforløb vil indgå, hvilket giver et diplom fra Dansk Standard. Se det fulde program i bunden af siden.

Kurset giver dig

 • Overblik og forståelse af de sikkerhedsmæssige fælles aspekter for materiel og installationer
 • Overblik og forståelse af standardserien DS/HD 60364 og bekendtgørelsen for elektriske installationer, BEK 1082
 • Viden om regler og principper for beskyttelse imod elektrisk stød
 • Viden om regler og principper for valg og installation af ledningssystemer
 • Et eksamensbevis på de erhvervede kompetencer (ved beståelse)

Målgruppe

Kurset henvender sig til bygherrer, rådgivere og udførende, herunder el-installatører, el-ingeniører, maskinmestre og andre, der arbejder med projektering, dimensionering af elektriske installationer og som arbejder med standarder som DS/HD 60364-serien, DS/EN 60204-1, DS/EN 61439-serien og DS/EN 60079-14.

Undervisere

Mads Thomsen, uddannet maskinmester i januar 2023 og har siden da fungeret som standardiseringskonsulent i Dansk Standard. Mads sidder som ansvarlig for en af de største, elektrotekniske udvalg hos Dansk Standard, som har ansvaret for elektriske installationer og den dertilhørende sikkerhed. Mads har i denne forbindelse deltaget i både europæiske - og internationale, tekniske komité-møder og kender derfor til de regler og procedurer, som vedrører dette.

Jørn Jørgensen, Selvstændig konsulent i el-lovgivning, medejer af Elkonsulenterne. Har deltaget i arbejdet med standarder siden 1996 under Dansk Standard. Er medlem af udvalget S-564, som omhandler beskyttelse imod elektrisk stød og elektriske installationer, samt S-544, som omhandler elektriske installationer på maskiner. Jørn har været selvstændig konsulent og medejer af Elkonsulenterne siden 2002, hvor arbejdet består mest i at undervise i danske - og internationale regler på el-området.

Kontakt 

Ved spørgsmål til kurset, kontakt Mads Thomsen på

Mads Thomsen
Mads Thomsen Konsulent | Consultant
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: math@ds.dk
T: 39 96 62 38

Program

Dag 1

 • 08:30 Morgenmad
 • 09:00 Velkomst og bordet rundt
 • 09:15 El-sikkerhedsloven, bekendtgørelser, reference til standarder og formodningsret (overordnet gennemgang)
 • 10:00 Pause
 • 10:15 Bekendtgørelse (1082), reference til standarder og selve standarderne (gyldighed – normativt – informativt)
 • 12:30 Frokost
 • 13:15 DS/EN 61140 og DS/HD 60364-1 – Grundlæggende sikkerhed og netsystemer
 • 14:15 Pause
 • 14:30 Beskyttelsesprincipper mod elektrisk stød
 • 16:15 Opsamling

Dag 2

 • 08:30 Morgenmad
 • 09:00 Repetition
 • 09:15 Beskyttelsesprincipper og ledningssystemer
 • 10:00 Pause
 • 10:15 Ledningssystemer, over belastnings- og kortslutningsbeskyttelse
 • 12:30 Frokost
 • 13:15 Ledningssystemer – øvelse
 • 14:15 Pause
 • 14:30 Verifikation
 • 15:15 Eksamen
 • 16:15 Opsamling og feedback

Tilfredshedsgrad og udtalelser 

Deltagere på vores 'El-sikkerhed - diplomkursus' kurser har udtrykt en gns. tilfredshedsgrad på 4.60.

 • Peter: Rigtig gode undervisere samt en god forplejning. Jeg var specielt glad for eksemplerne fra virkeligheden.

 • Michael: Meget spændende og relevant, gode og kompetente undervisere.