Online via Teams torsdag d. 14. januar, kl. 13.00 – 15.00

Kickoff til cirkulær økonomi i byggeriet

Kom og hør, hvordan du kan være med, og hvordan du kan indflydelse på standarder for cirkulær økonomi i byggeriet.

Oversigt

Byggeriet står for omkring 40 % af klodens ressourceforbrug og genererer 1/3 af klodens affald. Omstilling til cirkulær økonomi i byggeriet er nødvendig for at reducere presset på jordens ressourcer og sikre bæredygtig vækst gennem øget ressourceeffektivitet og genanvendelse.

Derfor har Dansk Standard stillet forslag om nedsættelse af en europæisk komité, der skal udvikle fælles europæiske standarder, som kan understøtte den cirkulære omstilling af byggeriet. Komitéen er godkendt og arbejdet går nu i gang.

Dansk Standard har hjemtaget sekretariatet for komitéen, og i den forbindelse skal der nedsættes et nyt standardiseringsudvalg: Cirkulær økonomi i byggeriet.
Udvalget skal diskutere behovet for standarder og forberede input til prioritering og indhold i standarderne.

Eftersom selve standardiseringsarbejdet netop skal i gang, er det således en unik mulighed for at være med til at sætte rammerne og få indflydelse på de kommende standarder indenfor bl.a. design for adskillelse, materialepas, selektiv nedrivning, nye forretningsmodeller og metoder til at benchmarke cirkulært byggeri. Derudover er det en oplagt mulighed for at udbygge sit netværk af aktører på tværs af byggeriets værdikæde, der arbejder med cirkulær økonomi.

Tilmeldte vil modtage en invitation til at deltage i onlinemødet inden mødets opstart.

Det får du ud af det

 • Indblik i foreløbige erfaringer med cirkulær økonomi i byggeriet
 • Indsigt i arbejdet med udviklingen af nye standarder for cirkulær økonomi i byggeriet
 • Viden om, hvordan standarder kan styrke området
 • Overblik over mulighederne for at få indflydelse på kommende standarder

Målgruppe

Hele værdikæden indenfor det cirkulære byggeri inviteres til at deltage: Bygherrer, bygningsejere, arkitekter, rådgivere, producenter af byggevarer, entreprenører, driftspersonale, nedrivere og myndigheder.

Kontakt

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte:

Charlotte Vartou Forsingdal, seniorkonsulent i Dansk Standard, cfo@ds.dk mobil: 60124505 direkte tlf.: 39966232

Birgitte Ostertag, seniorkonsulent i Dansk Standard, bo@ds.dk eller mobil tlf.: 6192 8230 direkte tlf.: 39966127

Program

 • Velkomst – Hvad skal vi i gang med? v/afdelingschef Anne Holm Sjøberg, Dansk Standard
 • Visionen med standarder for cirkulær økonomi i byggeriet v/Kasper Guldager, Senior Partner, GXN
 • To konkrete eksempler på områder, der kan standardiseres:
  • Forslag til europæiske standarder: Ressourcekortlægning og genanvendelse af byggeaffald - v/Katrine Hauge Smith, Seniorkonsulent Teknologisk Institut
  • Reflektioner om en europæisk standard for materialepas v/Anna-Mette Monnelly, Bæredygtighedschef  NCC Danmark A/S og  Martha Lewis, Head of Materials, Henning Larsen Architects A/S
 • Hvordan udvikler man en standard, og hvordan deltager man i arbejdet? v/ Charlotte Vartou Forsingdal, Seniorkonsulent Dansk Standard
 • Debat og spørgsmål fra deltagere