18. september kl. 15-17, CBS, Porcelænshaven 22 – lokale S20, 2000 Frederiksberg C eller via Zoom

Kommende EU-regulering på cyberområdet i et strategisk perspektiv

Til dette arrangement får du inspiration til, hvordan du i et strategisk perspektiv kan håndtere den kommende EU-regulering på cyberområdet.

Oversigt

EU-regulering på det digitale område bliver et mere og mere aktuelt tema på virksomhedernes dagsorden. Men hvordan skal man som virksomhed strategisk forholde sig til de mange nye krav?

Risikoen for cyberangreb er blevet et uundgåeligt scenarie, som virksomhederne skal forholde sig til. Derudover har Europa-Kommissionens strategi for cybersikkerhed affødt en stribe af reguleringer på cyberområdet, som der også er behov for at virksomhederne adresserer.

Hvilke krav på det digitale område generelt - og cyberområdet specifikt - er det, at virksomhederne skal leve op til? Og hvordan håndterer man disse krav på et strategisk niveau?

Bestyrelsesforeningens Center for Cyberkompetencer og Dansk Standard inviterer til et arrangement, hvor vi stiller skarpt på den kommende EU-regulering på cyberområdet i et strategisk perspektiv. Målet med arrangementet er at give bestyrelsesmedlemmer og virksomhedsledere indsigt i, hvilke krav om cybersikkerhed de står overfor, og hvordan de håndterer disse.

Henrik Udsen fra Københavns Universitet lægger for med et oplæg om baggrunden for EU’s regulering på tech-området og med et overblik over de forskellige stykker lovgivning, der er på vej; både på det digitale område generelt og cyberområdet specifikt. Herefter går Christel Teglers fra Kromann Reumert mere i dybden med de kommende reguleringer på cyberområdet og giver inspiration til, hvordan man som virksomhed bedst forbereder sig. Berit Aadal Fra Dansk standard giver et indblik i koblingen mellem EU-lovgivning og standarder, og hvilken værdi det kan give at tage udgangspunkt i standarder i sit arbejde med cybersikkerhed.

Som afslutning vil et panel bestående af Christel Teglers fra Kromann Reumert, Allan Munk Vendelbo fra GN Group og Jakob Illum fra Centrica Energy drøfte hvordan man på et strategisk niveau håndterer den kommende EU-regulering på området.

Det får du ud af at deltage

  • Overblik over EU’s regulering på tech-området
  • Indblik i kommende EU-regulering på cyberområdet
  • Viden om koblingen mellem regulering og standarder
  • Inspiration til, hvordan man kan håndtere EU-reguleringen på cyberområdet på et strategisk niveau

Kontakt

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Berit Aadal, seniorkonsulent i Dansk Standard på baa@ds.dk eller på tlf.: 39 96 62 96.

Program

  • 15.00 Velkommen v/ Kirsten Hede, Bestyrelsesforeningens Center for Cyberkompetencer
  • 15.05 Overblik over EU-regulering på tech-området v/ Henrik Udsen, Københavns Universitet
  • 15.50 Hvordan forbereder man sig bedst på EU-krav på cyberområdet v/ Christel Teglers, Kromann Reumert
  • 16.15 Værdien af standarder ift. europæisk lovgivning på cyberområdet v/ Berit Aadal, Dansk Standard
  • 16.30 Paneldebat v/ Christel Teglers, Kromann Reumert - Allan Munk Vendelbo, GN Group - Jakob Illum, Centrica Energy
  • 17.00 Afrunding og tak for i dag

Mere viden

ISO 27001 - Informationssikkerhed

ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001 - Informationssikkerhed

ISO 27001 er en international ledelsesstandard for informationssikkerhed. Standarden er et styringsværktøj, der hjælper virksomheder til at beskytte værdifulde informationer - herunder persondata - på en sikker og troværdig måde.

ISO/IEC 27002 – Foranstaltninger til informationssikkerhed

ISO/IEC 27002

ISO/IEC 27002 – Foranstaltninger til informationssikkerhed

ISO/IEC 27002 er en vejledning i at udvælge foranstaltninger i forbindelse med implementering af et ledelsessystem for informationssikkerhed.

ISO/IEC 27005 – Vejledning i håndtering af informationssikkerhedsrisici

ISO/IEC 27005

ISO/IEC 27005 – Vejledning i håndtering af informationssikkerhedsrisici

ISO/IEC 27005 er en vejledende standard, der hjælper organisationer med at etablere en proces for risikostyring.

ISO/IEC 27701 Privatlivsbeskyttelse

ISO/IEC 27701

ISO/IEC 27701 Privatlivsbeskyttelse

Standarden for privatlivsbeskyttelse, ISO/IEC 27701, er et ledelsesværktøj, som giver indblik i de arbejdsgange og foranstaltninger, som organisationer bør etablere for at opnå en passende beskyttelse af personoplysninger.