Webinar d. 10. oktober, kl. 13 – 14.30

Webinar - Hvilke krav skal Danmark stille på brintområdet?

Vil du være med til at sætte danske aftryk på internationale markedskrav til brint? Hør mere på dette webinar, hvor Dansk Standard fortæller om det fremtidige arbejde med at udvikle internationale standarder, og hvor Energistyrelsen giver en status på udrulningen af brintområdet.

Oversigt

Danmark har gode forudsætninger for at blive det første land, som etablerer en fuld PtX-værdikæde – og her spiller standarder en afgørende rolle. Vindmølleindustrien har allerede vist, hvordan danske virksomheder kan blive globale markedsledere ved at gå tidligt og markant ind i standardiseringsarbejdet.  

Nu er tiden kommet til brint. 

Hvis vi skal nå at sætte danske aftryk på brintstandarderne, kræver det, at danske aktører engagerer sig i det omfattende standardiseringsarbejde, der foregår lige nu. For det er virksomhederne selv, der skriver standarderne. 

På webinaret kan du høre, hvor og hvordan du kan få dansk indflydelse på de kommende, internationale markedskrav for brint. Nel Hydrogen fortæller om værdien ved at engagere sig i arbejdet med standarder, og Energistyrelsen giver en status på udrulningen af brintinitiativer. 

Det får du ud af det

  • Indblik i det igangværende arbejde med at udforme markedskravene til brint
  • Viden om, hvor og hvordan du kan få indflydelse
  • Status og kommende planer fra Energistyrelsen for udrulningen af brintområdet

Målgruppe

Alle organisationer - offentlige som private - som ønsker at sætte et dansk aftryk på de internationale brintstandarder, der kommer til at definere fremtidens marked for grønne brændstoffer. 

Program

  • Standardisering på brintområdet – status og kommende initiativer v/Brian Brink Larsen og Asker Juul Aagren, Dansk Standard
  • Hvordan foregår arbejdet med standarder i praksis, og hvilken værdi skaber det for dem, som deltager i arbejdet? v/NEL Hydrogen
  • Status på udrulning af brintinitiativer v/Energistyrelsen
  • Opsamling og spørgsmål

Kontakt

Brian Brink Larsen
Seniorkonsulent i Dansk Standard
E: bbl@ds.dk 
T: 39 96 61 53

Asker Juul Aagren
Seniorkonsulent i Dansk Standard
E: asa@ds.dk 
T: 39 96 61 63


Netværk og udvalg om PtX

Strategisk netværk for PtX og CCUS

Vi har lanceret et nyt, strategisk netværk inden for PtX og CCUS. Netværket skal bringe danske virksomheder og myndigheder sammen mod målet om at fremskynde den grønne omstilling på energiområdet og sikre danske styrkepositioner på fremtidens marked for grønne energi brændstoffer.

Deltag i Dansk Standards udvalg S-889 for CO2-fangst, transport og lagring

Som medlem af udvalget S-889 får du mulighed for at være med til at skrive standarderne for CO2-fangst, transport og lagring, og du får dermed indblik i nye standardiseringskrav, 2-3 år før de rammer markedet

Deltag i Dansk Standards udvalg S-605 for brint og brændselsceller

Udvalget S-605 arbejder med standarder for stationære brændselscellekraftværker, transportable og bærbare brændselsceller samt gastanke og udstyr.

Partnerskab

Dansk Standard er en del af Green Power Denmarks Power-to-X-partnerskab. Her skal vi sammen med 33 andre danske virksomheder og organisationer være med til at opbygge den danske styrkeposition inden for området.