Danmark kan blive førende på Power-to-X

03. maj 2022

Danmark kan blive førende på Power-to-X

Power-to-X kan blive et eksporteventyr for danske virksomheder og være med til at sikre et emissionsfrit samfund nationalt og globalt. Men der er brug for standarder til at skabe rammen for PtX-teknologierne.

"En teknologi, der følger standarderne, har adgang til det internationale marked, fordi det kan passere forbi tekniske handelshindringer. Produktion af PtX er en kompliceret proces, hvor mange virksomheders produkter skal passe sammen. Det kræver fælles standarder, der kan dokumentere kvalitet, sikkerhed og opfyldelse af miljøkrav," forklarer Svend Roed Nielsen, der er seniorrådgiver hos Tænketanken Europa.

I det ideelle scenarie er fremtidens fly, skibe, tog og tung transport drevet af PtX, hvor grøn elektricitet via elektrolyse og videreforædling er omdannet til flydende brændstoffer baseret på brint, ammoniak og metanol. Og det kan blive en rigtig god forretning for Danmark. Baseret på tidligere eksportcases er gevinster på PtX for dansk eksport i 2030 estimeret til mellem 3 og 36 milliarder kroner (Rambøll rapport for Dansk Energi 2021).

Standarder danner fundamentet for PtX

Forudsætningen for international efterspørgsel af danskproduceret PtX er fuldt udviklet teknologi og produktionsapparat. For hvis blot en enkelt komponent svigter, fordi den ikke lever op til de efterspurgte kvalitetsstandarder, kan det bremse hele produktionen. Teknologier, der følger standarderne, er garantien for, at det fungerer, og derfor er de vigtige for danske virksomheder.

"Danske virksomheder får hård global konkurrence fra blandt andet hollandske og tyske virksomheder. Derfor er det afgørende, at vi arbejder hurtigt med dels at få teknologien udviklet, og dels at få fastlagt internationale standarder, der passer til de danske forhold," fastslår Svend Roed Nielsen fortsætter:

"Den virksomhed, der kan få eget produkt omsat til en international standard, vil være først ude af starthullerne med salg og markedsføring. Konkurrenterne må så bruge tid og penge til at ændre deres produkter, så de lever op til den aftalte standard".

Standarder baner vejen for markedsadgang og samarbejde

Mens virksomhederne har den teknologiske viden og indsigt, er det EU-Kommissionen, der har ansvaret for lovgivning og de politiske rammer. Her er man fuldt bevidst om nødvendigheden af at få fastsat de internationale standarder, der for alvor gør det muligt at satse på PtX-teknologier og samhandlen internationalt.

"EU-Kommissionen har præsenteret en ny standardiseringsstrategi, der understreger det kritiske behov for PtX-standarder. Strategien er et vigtigt skridt i forhold til markedsadgang og samarbejde. Især det sidste er der brug for, hvis Danmark skal være med i front på PtX-teknologier," siger Jens Heiede, adm. direktør i Dansk Standard.

Kræver politisk prioritering

Danske virksomheder er allerede i gang med at udvikle PtX-løsninger, men standarder er forudsætningen for at etablere, drifte og skalere på tværs af brancher og sektorer.

"EU-standarderne, for eksempelvis vindmøller og legetøj, er stærkt præget af dansk knowhow, fordi danske virksomheder har været med til at udvikle dem, og resultatet er en stor eksport. Men det kræver prioritering fra politisk hold, og derfor appellerer vi til, at de danske politikere husker på, at fundamentet for succes er standardisering, og at vi fra dansk hold kan og skal præge standarderne", siger Jens Heiede.

Dansk Standard arbejder for standardisering af PtX-teknologier, men det kræver deltagelse fra eksperter, virksomheder og ikke mindst politisk prioritering.

"Det er altafgørende at sætte stærke, europæiske fingeraftryk på globale standardisering og stå i spidsen for arbejdet i vigtige internationale fora og institutioner - både for de enkelte virksomheders konkurrenceevne og for at sikre Europas fortsatte rolle som dem, der har afgørende indflydelse på standarderne, så vi kan sikre vores grønne og digitale ambitioner", slutter Jens Heiede.

Om Power-to-x

Power-to-X-teknologier er et af midlerne til at nå målet om 70 procent reduktion af CO2 inden 2030

Danmark er i front på grøn energi og har også potentiale til at være det på PtX, men det kræver politisk prioritering og deltagelse i udviklingen af internationale standarder.

Standarder er med til at sikre dokumentation for kvalitet, bæredygtighed og sikkerhed samt sikker deling af data mellem lande og virksomheder.

Læs mere om Power-to-X

 

Kontakt

Se også

Grønne brændstoffer i skibsfart kræver mere standardisering

05. december 2023

Grønne brændstoffer i skibsfart kræver mere standardisering

Brændstoffer som metanol og ammoniak er fremtiden i den maritime verden. Men nye brændstoffer kræver også nye sikkerhedsforanstaltninger – og her mangler der standarder.

Vindmøller skaber muligheder i PTX-værdikæden – men det kræver standarder

29. september 2023

Vindmøller skaber muligheder i PTX-værdikæden – men det kræver standarder

Næste skridt i den grønne omstilling er PtX og grønne brændstoffer. Også her kan standarder bane vejen for konkurrencedygtige løsninger og eksportsucces. Alle med viden på området kan være med til at sætte fremtidens markedskrav.

Nøglen til et nyt erhvervseventyr er standarder. Og her har danske virksomheder gode kort på hånden.

12. juni 2023

Nøglen til et nyt erhvervseventyr er standarder. Og her har danske virksomheder gode kort på hånden

Markedspotentialet for de grønne brændstoffer er enorme, da det er samtlige industrier og sektorer, der i fremtiden kommer til at anvende dem. Men for at danske virksomheder kan påvirke de kommende internationale standarder og dermed markedskraven...

CCS og Power-to-X – sådan får du indflydelse på markedet

27. marts 2023

CCS og Power-to-X – sådan får du indflydelse på markedet

Se eller gense dette webinar, hvor du kan høre om CCS og Power-to-X og mulighederne for indflydelse på de kommende markedsvilkår.