Vindmøller skaber muligheder i PTX-værdikæden – men det kræver standarder

29. september 2023

Vindmøller skaber muligheder i PTX-værdikæden – men det kræver standarder

Næste skridt i den grønne omstilling er PtX og grønne brændstoffer. Også her kan standarder bane vejen for konkurrencedygtige løsninger og eksportsucces. Alle med viden på området kan være med til at sætte fremtidens markedskrav.

Den danske vindmølleindustri bygger selvsagt ikke elektrolyse- eller ammoniakanlæg. Men alligevel vil de internationale standarder, som udstikker de tekniske spilleregler for fremtidens grønne energiinfrastruktur, få stor betydning for vindmøllebranchens fremtid. Derfor er det helt afgørende, at industrien er med til at sætte de kommende standarder for PtX-værdikæden. En værdikæde, der er lang og kompleks, men som oftest begynder med netop vind.

- Vedvarende energi er det første led i PtX-kæden, siger seniorkonsulent i Dansk Standard Asker Juul Aagren og fortsætter:

- I Danmark starter den typisk med vindmøller, et område, hvor Danmark i dag allerede har en markant styrkeposition internationalt. Men spørgsmålet er, om de møller, vi har i dag, er gearet til at træde ind i den nye værdikæde, eller om de kan optimeres i forhold til de krav, PtX-anlæggene stiller. I det arbejde står udformningen af standarder helt centralt, og her bør danske aktører deltage aktivt.

Vi har brug for standarder til at sikre kvalitet og sikkerhed

Det bekræfter en af vindmøllebranchens egne folk, Per Hessellund Lauritsen fra Siemens Gamesa Renewable Energy A/S. Han har engageret sig i Dansk Standards strategiske netværk for PtX og CCUS (carbon capture, utilization, and storage). Netværket samler virksomheder, forskere, rådgivere og myndigheder i et samarbejde om at udarbejde standarder, der på sigt skal gælde internationalt.

- Vores møller kommer til at interface op imod elektrolysen, forklarer han. I den forbindelse er det en kæmpe fordel, hvis de regler og sikkerhedskrav, der skal overholdes, er defineret af en international standard. Vindbranchen har behov for den samme standardisering, som i sin tid satte ekstra skub i det danske vindmølleeventyr.

- I Siemens Gamesa arbejder vi f.eks. med enkeltstå­ende elektrolyseanlæg koblet direkte på møllen som et alternativ til konceptet omkring energiøer. Her har vi brug for at formulere nogle standarder for kvaliteten af den strøm, møllen leverer, plus nogle sikkerhedsstandarder for hele installationen.

Vindmøller bliver også vigtige for det nye energieventyr

En ny analyse fra Dansk Standard viser, at standarder er forbundet med stærk vækst i eksporten af vindmøl­ler og vindmølledele fra Danmark. Analysen estimerer, at standarder danner fundamentet for årlig eksport af vindmølledele på mellem 2,6 og 4,1 milliarder kroner.

Næste fase i det danske energieventyr er PtX, og her kan standarder meget vel spille en tilsvarende rolle. Dansk Standards PtX-netværk har udpeget tre fokusområder for standardiseringsarbejdet:

Det første er sikkerhed på tværs af hele værdikæden, fra strømproduktion over elektrolyseanlæg og distribution til slutbrugerne, f.eks. de skibe, der skal sejle på grønt brændstof. Det andet er sektorkobling, dvs. en fælles terminologi på tværs af brancher og landegræn­ser og fælles rammer for udveksling af informationer og data. Det tredje er GGO (granular guarantees of origin), der sætter fælles standarder for gennemsigtighed i for­hold til produktoprindelse og det klimaaftryk, produkti­onen af grønne brændstoffer efterlader.

 

Underleverandørerne skal også være med

Ifølge Per Hessellund Lauritzen bidrager mellem 70 og 80 medarbejdere i Siemens Gamesa til Dansk Standards arbejde omkring vindenergi generelt, herunder PtX. Og han opfordrer andre virksomheder i branchen, ikke mindst underleverandører, til også at være med.

- Det er os i virksomhederne, der har den dybeste og mest detaljerede viden om vindmøller, og om hvilke krav der bør stilles til dem. Derfor skal vi bidrage med vores vi­den, især fordi det faktisk er i vores egen interesse. Stan­darder gør det nemmere at eksportere vores produkter.

Asker Juul Aagren fra Dansk Standard er en af op­lægsholderne på et webinar om fremtidens markedskrav for vindmøller, der afholdes 31. oktober. Han vil gerne involvere endnu flere af vindbranchens underleverandører i arbejdet med udviklingen af standarder.

- Underleverandørerne er typisk meget innovative, og de vil på længere sigt få mindst lige så meget gavn af internationale standarder som de store OEM’er (original equipment manufacturer, red.), de leverer komponenter til. Som nichevirksomhed kan man cementere og ud­bygge den niche, man har, ved at definere og dokumentere det, man leverer, med en standard. På den måde gør man sig interessant for nye kunder og eksportmarkeder.

Tilmeld dig webinaret d. 31. oktober

Er Danmark med, når nye markedskrav for vindmøller skal formuleres?

Hvis den danske vindmølleindustri skal være på forkant med de krav, som kommer med omstillingen til grøn energi og grønne brændstoffer, skal vi bl.a. have fokus på SMV’erne og bæredygtighed, når kommende internationale standarder defineres.

På webinaret får du indblik i, hvor og hvordan du kan få indflydelse på fremtidige markedskrav til vindmølleområdet og være med til at sikre, at danske løsninger også er gældende internationalt.

Læs mere om webinaret
Kontakt

Asker Juul Aagren
Asker Juul Aagren Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Byggeri & Energi
E: asa@ds.dk
T: 39 96 61 63

Se også

Grønne brændstoffer i skibsfart kræver mere standardisering

05. december 2023

Grønne brændstoffer i skibsfart kræver mere standardisering

Brændstoffer som metanol og ammoniak er fremtiden i den maritime verden. Men nye brændstoffer kræver også nye sikkerhedsforanstaltninger – og her mangler der standarder.

Nøglen til et nyt erhvervseventyr er standarder. Og her har danske virksomheder gode kort på hånden.

12. juni 2023

Nøglen til et nyt erhvervseventyr er standarder. Og her har danske virksomheder gode kort på hånden

Markedspotentialet for de grønne brændstoffer er enorme, da det er samtlige industrier og sektorer, der i fremtiden kommer til at anvende dem. Men for at danske virksomheder kan påvirke de kommende internationale standarder og dermed markedskraven...

CCS og Power-to-X – sådan får du indflydelse på markedet

27. marts 2023

CCS og Power-to-X – sådan får du indflydelse på markedet

Se eller gense dette webinar, hvor du kan høre om CCS og Power-to-X og mulighederne for indflydelse på de kommende markedsvilkår.

Hvad er Power-to-X?

13. februar 2023

Hvad er Power-to-X?

Power-to-X bliver en afgørende brik, hvis vi skal reducere CO2-udslippet med 70 % i 2050. PtX kan nemlig anvendes flere steder i transportsektoren og industrien, hvor elektrificering ikke er en oplagt mulighed. Hvad er PtX, og hvorfor er det relev...