Webinar via Zoom 22. juni, kl. 10.30 – 12. 30

Webinar om Lydklassifikation af boliger

Sæt akustisk kvalitet på dagsorden og deltag i webinaret: ”Bliv klogere på lydklassifikation af boliger i henhold til DS490 og krav i BR18". Afholdes i samarbejde med Dansk Akustisk Selskab.

Oversigt

Lyd er vigtigt for sundhed og komfort i boliger og er derfor også en væsentlig faktor ved byggeriets opførelse eller renovering. Standarden DS 490, Lydklassifikation af boliger, sætter rammerne for, hvordan lydforhold i boligbyggeri bliver klassificeret i Danmark.

Lydklassificering sker gennem et system for den akustiske kvalitet med seks lydklasser; A, B, C, D, E og F, der beskriver de kriterier, der skal opfyldes for at opnå lydklassificering. Standarden udkom i 2018 i en revideret udgave med to nye lydklasser E og F svarende til ældre boligbyggeri bygget før, der var lydkrav i bygningsreglementet.

Men hvad er en lydklasse egentlig? Den indeholder bl.a. grænseværdier for luftlydisolation, trinlydniveau og efterklangstid samt støj indendørs fra trafik og fra tekniske installationer. Lydklasse C svarer til byggelovgivningens minimumskrav til lydforhold i nyt boligbyggeri,

En bolig eller en bygnings overensstemmelse med en lydklasse dokumenteres for den færdige bolig eller bygning ved målinger, der udføres i overensstemmelse med de relevante standarder og efter principper som angivet i standardens anneks A.

Den standardiserede lydklassifikation gør det lettere for byggeriets parter at specificere lydforhold i boliger og opfordrer samtidigt byggeriets parter til at gå ud over lovgivningens minimumskrav ved at forbedre den akustiske kvalitet i nybyggeri og at stille krav ved renovering af ældre boligbyggeri.

Det får du ud af det

 • Indsigt i hvad en lydklasse er i henhold til DS 490
 • Overblik over de forskellige lydklassifikationer
 • Viden om krav til byggeriets parter.

Målgruppe

Rådgivere, konsulenter, bygherrer og myndigheder.

Kontakt

Hvis du vil høre mere, er du velkommen til at kontakte Lise Schmidt Aagesen, seniorkonsulent i Dansk Standard, på laa@ds.dk eller tlf.: 39966328.

Program

 • Velkomst og præsentation af Dansk standard og muligheder for indflydelse v/ Lise Schmidt Aagesen, Dansk Standard
 • Kobling mellem BR18 og DS490
 • Introduktion til DS 490:2018 v/ Birgit Rasmusen, BUILD, Aalborg Universitet København
  - Lydklassifikation af nybyggeri, lydklasserne A, B og C
  - Eksisterende byggeri, lydklasserne D, E og F
 • Dokumentation af krav
 • Cases og diskussion
 • Spørgsmål og afrunding