Soren Storm 1635X489 Neu
Næste møde
18 sep

Kontakt

Søren Storm
Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: sst@ds.dk
T: 39 96 62 08

Arbejdsområde

Som medlem af udvalg S-581 får du mulighed for at præge den europæiske og internationale standardisering af beskyttelse mod virkningerne fra lynudladninger. 

Udvalgsarbejdet vedrører udarbejdelsen af krav og vejledninger til: 

 • Konstruktion og installation af systemer til lynbeskyttelse af bygninger og anlæg
 • Lynbeskyttelse af til- og afgående ledninger i bygninger
 • Beskyttelse mod virkningerne af elektromagnetiske koblinger forårsaget af lynudladninger 

Udvalget beskæftiger sig desuden med standardisering af udstyr til transient- og overspændingsbeskyttelse.

Standardiseringsarbejdet er af horisontal karakter, dvs. at de standarder som udvalget behandler, anvendes i alle de komiteer, hvor de ovennævnte lynbeskyttelsestiltag indgår. 

Udvalget følger aktivt de tekniske komiteer vedrørende Lynbeskyttelse IEC TC 81 og Cenelec TC 81x. Derudover følges de tekniske komiteer som skriver standarder og vejledninger om overspændingsbeskyttelse IEC TC 37 og Cenelec TC 37A. Det giver dig, som udvalgsmedlem, mulighed for at få indflydelse på og viden om de færdige standarder og regler.

Udvalget har som målsætning at standarderne skal understøtte samfundets lovgivning og øvrige standarder

Som udvalgsmedlem har du desuden mulighed for selv at deltage aktivt i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, de tekniske komiteer, der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:

Målgruppe

Målgruppen for udvalget kunne blandt andet være: Myndigheder og Forsikringsbranchen, Rådgivere, Producenter/Distributører af udstyr til Lynbeskyttelse og overspændingsbeskyttelse, samt medlemmer fra elektrotekniske standardiseringsudvalg fx DS/S-588 Vindmøller eller DS/S-564 Elektriske Installationer og Beskyttelse mod Elektrisk Stød.

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. Du har også mulighed for at læse mere om det generelle prisniveau her.

 

Deltagere

 • Desitek A/S
 • Electricon A/S
 • PHOENIX CONTACT A/S
 • Siemens Gamesa Renewable Energy A/S
 • Vestas Wind Systems A/S

Aktuelle høringer

Se alle standarder, som er åbne for kommentarer.

  Se også

  Forbered dig på mere lyn og torden

  22. april 2022

  Forbered dig på mere lyn og torden

  Standarderne for lynbeskyttelse er under revision. Nye regler og metoder til lynbeskyttelse er på vej, så private og offentlige virksomheder kan beskytte deres bygninger og kritisk infrastruktur imod skader fra lynnedslag.