Forbered dig på mere lyn og torden

22. april 2022

Forbered dig på mere lyn og torden

Standarderne for lynbeskyttelse er under revision. Nye regler og metoder til lynbeskyttelse er på vej, så private og offentlige virksomheder kan beskytte deres bygninger og kritisk infrastruktur imod skader fra lynnedslag.

Klimaforandringer og store uforudsete skift i vejr og temperaturer vil i mange lande, og ikke mindst Danmark, føre til et stigende behov for beskyttelse mod skader fra lyn end tidligere. Moderne kontorbygninger, produktionsvirksomheder, hospitaler, kritisk infrastruktur og bevaringsværdige bygninger er blot eksempler på anlæg, der bør beskyttes, inden uvejret rammer.

I den forbindelse er der de seneste år på internationalt plan blevet arbejdet indgående med en ny version af standardserien DS/EN 62305, der dækker området for lynbeskyttelse.

- Det er vigtigt, at vi fra dansk side blander os i tilblivelsen af nye standarder, siger Søren Storm, seniorkonsulent i Dansk Standard, og fortsætter:

- Og netop et udvalg som det danske S-581 er et godt eksempel på, hvordan vi fra dansk side skal organisere vores nationale kompetencer til fordel for det internationale standardiseringsarbejde, der i sidste ende gerne skulle gavne dansk byggeri og industri.

Dansk Standard har i samarbejde med udvalget, der består af repræsentanter fra danske specialvirksomheder, fokus på den kommende version af standardserien og inviterer i den forbindelse til en temadag om de nye standarder.

Indhold i de nye standarder

- Med de nye udgaver af standarderne forventer vi at se en række nye opdaterede regler og metoder til lynbeskyttelse af moderne komplekst byggeri og infrastruktur og ikke mindst til risikovurdering af behov for lynbeskyttelse, fortæller Kim Bertelsen, der er formand for det danske udvalg S-581 og forretningsudvikler i Polytech A/S, der leverer lynbeskyttelse til den globale vindmølleindustri.  

- Med de nye standarder bliver det lettere at forene lynbeskyttelse med moderne bygningsmetoder, hvor der nu i stor grad lægges op til og stilles krav om at anvende metalliske bygningsstrukturer i lynbeskyttelsen, og hvor der fx nu beskrives mere præcise løsninger til lynbeskyttelse af udstyr på tagflader og arkitektoniske bygningsdetaljer i og omkring facader mv., uddyber Kim Bertelsen.

Det forventes, at det nye sæt internationale standarder for lynbeskyttelse vil blive udgivet i begyndelsen af 2023. Udvalget har haft udkastene til kommentering og kender derfor indholdet i det, der med stor sandsynlighed bliver til de endelige standarder.

Temadag - Kom på forkant med de kommende nye krav til lynbeskyttelse

Din virksomhed har mulighed for at komme på forkant med de kommende nye krav og regler til lynbeskyttelse og blive klogere på anvendelsen af standarderne allerede inden udgivelsen. Til september bliver der afholdt to informationsmøder med paneldebat og mulighed for at stille spørgsmål, hvor virksomheder, rådgivere og andre interessenter inviteres til at høre om det standardiseringsarbejde, der er i gang omkring fremtidens lynbeskyttelse samt om udvalget S-581, som arbejder med standarderne.

Ønsket med temadagen er at give et grundigt indblik i forholdene omkring lynbeskyttelse og til de nye sammenhænge, der er med fx opnåelse af EMC i installationer og med de nyere elinstallations-bestemmelser i HD 60364-serien

- Desuden ønsker vi at slå et slag for udvalgets arbejde og for de fordele en fagperson med ansvar for enten undervisning, bygherrers kravspecifikationer, anlægsprojektering eller installation af lynbeskyttelse vil få af et medlemskab af komiteen, siger Søren Storm.

Datoerne for informationsmøderne er:

  • 20. september i Jylland, kl. 9 - 15
  • 21. september hos DS, kl. 9 - 15

Nærmere information vil følge senere.

For yderligere information er du velkommen til at kontakte seniorkonsulent i Dansk Standard, Søren Storm, på mail: sst@ds.dk.

Her på hjemmesiden har du også mulighed for at læse mere om udvalget for lynbeskyttelse, S-581.

Hvis du ønsker at følge standarderne for lynbeskyttelse, kan du skrive dig op ved at kontakte Dansk Standards Salg og Kundeservice på salg@ds.dk.

Se også

Ny opdateret standard for kraftforsyningssystemer understøtter den grønne omstilling

05. august 2022

Ny opdateret standard for kraftforsyningssystemer understøtter den grønne omstilling

I standardserien ISO 81346 for industrianlæg, installationer og udstyr er der nu en ny udgave af del 10, der omhandler kraftforsyningssystemer. Her er sket en omfattende revision, der bl.a. inddrager vindkraft, solkraft og alle andre former for Pt...

Få overblik over UKCA-mærket i Storbritannien

19. maj 2022

Få overblik over UKCA-mærket i Storbritannien

Storbritannien har nu sin egen lovgivningsramme for varer. Producenter skal begynde at bruge den britiske overensstemmelsesvurderingsmærkning (UKCA) for at markedsføre varer i Storbritannien (England, Skotland og Wales).

Nye krav til ladestandere skal fremme funktionaliteten

22. april 2022

Nye krav til ladestandere skal fremme funktionaliteten

Teknologien til el-biler og andre elektriske transportmidler udvikler sig hurtigt. Det stiller også nye krav til el-transportmidlernes infrastruktur. Derfor skal den mest anvendte standard til opladningssystemer, DS/EN 61851-1, nu revideres, og he...

Revision af standard for opvarmning af procesrør

19. april 2022

Revision af standard for opvarmning af procesrør

Nu er der nye krav på vej til elektriske selvbegrænsende varmekabelsystemer og rør, som installeres i eksplosive atmosfærer. Standarden DS/EN 60079-30 skal nemlig revideres. Og alle med viden på området har mulighed for at deltage i arbejdet og få...