Soren Storm 1635X489
Næste møde
03 nov

Kontakt

Søren Storm
Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk I
E: sst@ds.dk
T: 39966208

Arbejdsområde

Som medlem af udvalg S-581 får du mulighed for at præge den europæiske og internationale standardisering af beskyttelse mod virkningerne fra lynudladninger. 

Udvalgsarbejdet vedrører udarbejdelsen af krav og vejledninger til: 

  • Konstruktion og installation af systemer til lynbeskyttelse af bygninger og anlæg
  • Lynbeskyttelse af til- og afgående ledninger i bygninger
  • Beskyttelse mod virkningerne af elektromagnetiske koblinger forårsaget af lynudladninger 

Udvalget beskæftiger sig desuden med standardisering af udstyr til transient- og overspændingsbeskyttelse.

Standardiseringsarbejdet er af horisontal karakter, dvs. at de standarder som udvalget behandler, anvendes i alle de komiteer, hvor de ovennævnte lynbeskyttelsestiltag indgår. 

Udvalget følger aktivt den europæiske tekniske komite CLC/TC 81X Lightning protection og den internationale tekniske komite TC 81 Lightning protection, hvilket giver dig, som udvalgsmedlem, mulighed for at få indflydelse på og viden om de færdige standarder og regler.

Som udvalgsmedlem har du desuden mulighed for selv at deltage aktivt i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, de tekniske komiteer, der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:

  • CLC/TC 81X Lightning protection
  • TC 81 Lightning protection

Målgruppe

Udvalget tæller ca. 25 medlemmer og har en bred målgruppe. Her er blot nævnt nogle af dem: Myndigheder og Forsikringsbranchen, Rådgivere, Producenter/Distributører af udstyr til Lynbeskyttelse samt medlemmer fra andre S-udvalg fx DS/S-588 Vindmøller eller DS/S-564 Elektriske Installationer og Beskyttelse mod Elektrisk Stød.

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. Du har også mulighed for at læse mere om det generelle prisniveau her.

 

Deltagere

  • Desitek A/S
  • PHOENIX CONTACT A/S
  • PolyTech A/S
  • Siemens Gamesa Renewable Energy A/S
  • Vestas Wind Systems A/S

Aktuelle høringer

Se alle standarder, som er åbne for kommentarer.