Lendager

Lendager blev etableret med formålet om at accelerere bæredygtig arkitektur. Virksomheden faciliterer den grønne omstilling i og omkring byggebranchen gennem ekspertise inden for arkitektur, byplanlægning, strategisk tænkning og materiel innovation. 

Lendager er dedikeret til bæredygtige løsninger med høj arkitektonisk værdi. De implementerer cirkulære forretningsmodeller og genovervejer affald som en ressource i arkitekturen. Det gør de ved at bestræbe sig på at genbruge byggematerialer og give dem nyt liv i deres konstruktioner. DfD/A-principper integreres i designet på en måde, hvor eksisterende materialer og komponenter genbruges og omformes, så de nemt kan adskilles og genbruges i fremtidige byggerier ved behov.

Træbyggeri beklædt med vingetegl

Et eksempel fra Lendager er Lisbjerg-projektet i Århus. Arkitekterne og bygherren ønskede her at demonstrere, at det er muligt at bygge bæredygtigt selv inden for boligsociale budgetter. Bygningerne er designet og opført primært med træ og genbrugte tagsten fra lokalområdet, der er blevet upcyclet som facadeelementer. Disse teglsten er blevet forborede for at muliggøre montering, nedtagning, vedligeholdelse og genanvendelse. Lisbjerg er et træbyggeri, hvilket betyder, at alt over terræn i princippet kan adskilles (i modsætning til betonbyggeri, der er støbt sammen). Derudover er de blevet anmodet om at bidrage til udarbejdelsen af et BYG-ERFA-blad om brugen af genbrugte vingetegl til facader, hvilket giver mulighed for at skalere løsningen. Denne proces påbegyndes fra januar.

Projekt Lisbjerg. Foto: Lendager
Projekt Lisbjerg. Foto: Lendager
Projekt Lisbjerg. Foto: Lendager

Stålplade løsning til projektet TRÆ

I det bæredygtige højhus TRÆ har Lendager inkorporeret bæredygtighed på flere niveauer. Med en højde på knap 80 meter er TRÆ Danmarks første træbygning i den størrelsesorden. Udover den bærende trækonstruktion er bygningsdesignet baseret på omfattende brug af genbrugte ressourcer og materialeinnovationer. Dette gør det muligt at omdanne lokale affaldsstrømme til værdifulde ressourcer i nye bygningsdele som vinduer, facader og gulve.

Design for adskillelse og tilpasning er integreret i deres stålpladeløsning, hvor de har genbrugt aluplader fra et nedrevet boligprojekt på Amager. Pladerne er blevet bearbejdet og valset, så de kan bruges igen, og de kan nemt adskilles til genbrug i fremtiden.

 

 

Principperne i design for adskillelse og tilpasning


Lendager berører disse principper i design for adskillelse og tilpasning:

Principper for tilpasning 

- Udvidelsesmulighed

Principper for afmontering

- Let adgang til komponenter og installationer
- Uafhængighed
- Understøttelse af forretningsmodeller for genbrug (cirkulær økonomi)
- Enkelhed
- Sikkerhed ved afmontering

Projekt TRÆ. Foto: Lendager
Projekt TRÆ. Foto: Lendager

Vil du vide mere?
Kontakt Lendager

Arkitekt, Nikolaj Callisen Friis  

nf@lendager.com  +45 27149363