Videoserie

Videreudvikling af Eurocodes

Bliv klogere på anden generation af Eurocodes i en række videoer, der besvarer centrale spørgsmål om Eurocodes og deres seneste udvikling.

Velkommen til anden generation af Eurocodes!

Dr. Steve Denton, formand for CEN/TC 250 'Structural Eurocodes', redegør for formålet med og rammerne for den nye videoserie om anden generation af Eurocodes samt for CEN/TC 250's underliggende tilgang til videreudviklingen af Eurocodes.

Her er oversigtsvideoerne. Den komplette videoserie findes nedenfor:

1. Hvad er Eurocodes?

Denne video forklarer, hvad Eurocodes er. Den handler om, hvordan de er opbygget, forskellen mellem standarder og regulering, fordelene ved internationale standarder, ansvar for Eurocodes, og hvilke grænseflader Eurocodes har med andre standarder.

2. Eurocodes' betydning som konstruktionsstandarder

Denne video forklarer, hvorfor konstruktionsstandarder er vigtige. Den forklarer, hvordan Eurocodes fungerer og hvordan de gør det muligt at verificere hensigtsmæssigheden af forskellige design.

3. Oversigt og baggrund for videreudviklingen af Eurocodes

Denne video forklarer baggrunden for Eurocodes og giver et overblik over programmet for videreudvikling af Eurocodes. Den omhandler Eurocodes' historie, mandat M/515, de systematiske gennemgange, programmets omfang, en oversigt over fremgangsmåden og den nøglerolle, som ingeniørsamfundet spiller.

4. Målsætninger for videreudviklingen af Eurocodes

Denne video forklarer målsætningerne for videreudviklingen af Eurocodes. Den dækker programmets overordnede målsætninger, den fremgangsmåde der er valgt for at øge brugervenligheden, inklusive eksempler på dens anvendelse, betydningen af at skabe konsensus og den fremgangsmåde, der følges i bestræbelserne på at opnå et eksemplarisk niveau for international konsensus.

5. Hvem har bidraget til videreudviklingen af Eurocodes?

Denne video forklarer, hvem der har deltaget i videreudviklingen af Eurocodes. Den redegør for, hvilke roller ingeniørsamfundet, standardiseringsorganer samt Europa-Kommissionen, EFTA og EF's Fælles Forskningscenter har spillet, og hvordan disse aktører har bidraget.

6. Opbygning og indhold af anden generation af Eurocodes

I denne video forklares opbygning og indhold af anden generation af Eurocodes. Den dækker Eurocode-pakkens overordnede anvendelsesområde og opbygning, det nye anvendelsesområde som vil blive omfattet af anden generation, andre vigtige ændringer, og hvordan man kan få mere at vide om de detaljerede tekniske ændringer.

7. Videredvikling af Eurocodes inden for CEN-systemet

Denne video forklarer, hvordan Eurocodes er blevet videreudviklet inden for CEN's system. Den redegør for CEN's og de nationale standardiseringsorganers rolle, de vigtigste trin i videreudviklingen af Eurocodes, støtten fra CEN's Technical Board (BT), forbedringerne i forhold til første generation, og hvordan der er taget hensyn til måden, hvorpå de forskellige Eurocode-dele hænger sammen, og hvorpå disse hænger sammen med andre standarder.

8. CEN/TC 250-tilgangen til opfyldelse af mandatet for videreudviklingen

I denne video forklares CEN/TC 250-tilgangen til opfyldelse af mandatet for videreudviklingen. Videoen beskriver den overordnede tilgang med programmatiske etaper, projektgruppernes rolle, vejledningen til udarbejdelse af udkast, mulighederne for kommentarer, samt den måde hvorpå baggrundsdokumenter er blevet udarbejdet med henblik på at skabe et teknisk auditspor for alle dele af arbejdet.

9. Udgivelsesplan

Denne video forklarer tidsplanen for udgivelse af de nye Eurocodes. Videoen omhandler de vigtigste trin frem mod udgivelse og implementering af de nye Eurocodes, hvordan den komplekse udgivelsesplan styres, hvornår dokumenter bliver tilgængelige for nationale standardiseringsorganisationer, betydningen af at have en fælles dato for tilbagetrækning af alle Eurocodes af første generation, og hvorvidt alle lande vil anvende samme fremgangsmåde ved overgangen til anden generation.

10. Nationale annekser

Denne video forklarer, hvilken rolle de nationale annekser til Eurocodes spiller. Den beskriver, hvad nationale annekser er, og hvorfor de er så vigtige, hvad de må og ikke må indeholde, og hvordan dette adskiller sig fra første generation. Den beskriver desuden, hvem der udgiver nationale annekser.


Medvirkende

Dr. Steve Denton - Praktiserende ingeniør og leder af WSP’s afdeling for byggerådgivning i Storbritannien. Han er desuden gæsteprofessor ved University of Bath og blev i 2023 valgt til næstformand for Royal Academy of Engineering. Steve har været formand for CEN/TC 250 siden 2013. Han blev i 2022 som den første nogensinde enstemmigt genvalgt til formand for en fjerde periode.

Tracey Wilkins - Lead Programme Manager ved BSI og sekretær for CEN/TC 250 siden 2013. Hun har bidraget til styringen af det komplekse arbejdsprogram, der kræves for at sikre en vellykket videreudvikling af Eurocodes på en disciplineret, åben og gennemsigtig måde.

Dr. Mariapia Angelino - Strategisk infrastrukturkonsulent hos WSP i Italien. Hendes doktorgrad ved University of Bristol fokuserede på udvikling af standarder til byggebranchen. Hun blev udnævnt til Technical Reviewer for videreudviklingen af Eurocodes i 2017 efter et åbent internationalt opslag, hvor eksperter blev opfordret til at påtage sig hvervet.

 

Tak

Denne videoserie er produceret i samarbejde med WSP og BSI og takket være dem, der har støttet udviklingen og gennemførelsen af mandat M/515:

  • Europa-Kommissionen,
  • EFTA - Den Europæiske Frihandelssammenslutning
  • CEN – Den Europæiske Standardiseringsorganisation
  • NEN - Nederlands Normalisatie Instituut (den hollandske standardiseringsorganisation)
  • BSI - British Standards Institution (den britiske standardiseringsorganisation)