Byggeri og anlæg

Eurocodes, konstruktioner, de tilhørende materialer samt danske annekser

Eurocodes er de europæiske beregningsnormer for dimensionering og opførsel af bygninger og indgår som krav i BR18.

Eurocodes omfatter alle gængse konstruktioner og materialer, herunder også broer. 

Når man skal beregne konstruktioner i ny bygning eller en ombygning skal man benytte de relevante dele af eurocodes sammen med de tilhørende nationale danske annekser.

Disse DK NA er udarbejdet på vegne af Social- og Boligstyrelsen og de nationale annekser skal opfattes som "nøglen, der låser den pågældende eurocode op for brug i Danmark".  Baggrunden for disse annekser er, at eurocodes skal dække hele Europa; dvs. også lande hvor klimatiske, geologiske og seismiske forhold er meget anderledes end i Danmark.

Samtlige eurocodes er i øjeblikket under en omfattende revision i europæisk regi og en lang række danske eksperter deltager i dette arbejde med økonomisk støtte fra Social- og Boligstyrelsen.

Kontakt

Erling Richard Trudsø
Erling Richard Trudsø Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Byggeri & Energi
E: ert@ds.dk
T: 39 96 61 19
Videreudvikling af Eurocodes

Den omfattende revision af alle eurocodes nærmer sig efterhånden sin afslutning og der er nu lanceret en række små videoer, hvor nøglepersoner fra CEN/TC 250 Structural Eurocodes beretter om revisionsarbejdet. 

Se videoerne

Udvalg