S-564 - Ændringer i DS/HD 60364-serien

Ændringer

Hvert år udgives en ny version af standardserien DS/HD 60364. På denne side er det muligt at se de væsentligste ændringer fra den foregående version til den nyeste. Der tages forbehold for, at nedenstående liste ikke er udtømmende, men blot de væsentligste ændringer. Ligeledes anbefales det at opdatere sin håndbog, hvis den er mere end 3 år gammel. 

Herunder angives væsentligste ændringer i kronologisk rækkefølge mellem den foregående udgave af håndbog 183 og den nyeste, udgave 7. 

DS/HD 60364-4-41:2017+A11+A12+Ret.1+Ret.2:2022 (SIK)

"Skilletransformer" ændret til "sikkerhedstransformer"

"Udløsertid" ændret til "udkoblingstid"

DS/HD 60364-4-42:2011+A1+A11:2021 (SIK)

Ud over, at denne oversættelse har indarbejdet ændringerne fra HD 60364-4-42:2011/A11:2021, har den også medført følgende væsentlige ændringer, udelukkende relateret til den tidligere oversatte tekst:

- HD-forord, første afsnit: Reference er rettet fra "HD 60364-1:2008" til ”HD 60364-4-42.”

- IEC-Forord, ellevte afsnit: "den grundlæggende publikation" er ændret til "denne publikation."

- IEC-Forord, ellevte afsnit: "datoen for resultatet af opdateringen" er ændret til "den såkaldte "stability date.""

- 420.1, første afsnit, tredje pind: "nødforsyninger" ændret til "sikkerhedssystemer", og der er tilføjet en DKnote.

- 420.3.4: "måling" er rettet til "grad", og "strømkilde" er rettet til "kilde".

- 421.4, NOTE: "skal" er rettet til "bør".

- 421.7, første afsnit: "fejl, der forårsager lysbuer i grupper" er ændret til "påvirkninger fra lysbuefejl i grupper"

- 421.7, NOTE 1: Henvisninger til bibliografi er forsynet med berigtigende DK-noter.

- 421.7, NOTE 2: "afbryde strømkredsen" er ændret til "iværksætte udkobling af strømkredsen"

- 422.2.1, fjerde afsnit: "nødforsyningskredse" er ændret til "sikkerhedsstrømkredse."

- 422.2.1, NOTE 2: "nødforsyninger" er ændret til "sikkerhedssystem", og der er tilføjet en DK-note.

- 422.3, første afsnit: "51.A" er rettet til "51A"

- 422.3, NOTE 2: "ved" ændret til "vedrørende"

- 422.3, NOTE 3: "51.A" er rettet til "51A"

- 422.3.1, tredje afsnit: "foran lyskilden" er ændret til "for lyskilden"

- 422.3.2, første afsnit: "modstand" er ændret til "en modstand"

- 422.3.4, anden afsnit, tredje pind: "ledningskanalsystemer og kabelkanalsystemer" er ændret til

"kabelkanalsystemer og lukkede kabelkanalsystemer"

- 422.3.7: "udstyr til temperaturbegrænsning" er ændret til "udstyr, der reagerer på temperaturstigning"

- 422.3.9, b): "brydetider" er ændret til "udkoblingstider"

- 422.3.10: "overbelastning" er rettet til "overstrøm"

- 422.3.13, første afsnit: "maksimalafbryder/automatsikring" er ændret til "kredsbryder".

- 422.4.1, første afsnit: "og" er rettet til "eller"

- 424.2, første afsnit: "en relevant IEC-standard" ændret til "relevante standarder"

- 424.3, note: "I driftsområder med brandrisiko må der ikke anvendes apparater til rumopvarmning, hvis luften fra disse områder ledes gennem apparatet." er ændret til "I driftsområder med brandrisiko, kan rumopvarmningsapparater ikke anvendes, hvis luften fra disse områder ledes gennem apparatet"

- Anneks B, andet afsnit: "maksimalafbryders/automatsikrings" ændret til "kredsbryders"

- Anneks B, fjerde afsnit: "som er udsprunget fra" ændret til "som har spredt sig fra"


Derudover en række mindre, uvæsentlige rettelser, f.eks. af retskrivningsmæssig karakter

 

DS/HD 60364-4-43:2010+Ret.1:2021 (SIK)

Udelukkende rettelser af den danske oversættelse

”Automatsikringer” og ”maksimalafbrydere” ændret til ”kredsbrydere”

”Nødforsyninger” ændret til ”sikkerhedssystemer”

DS/HD 60364-5-52:2011+A11+Ret.1+Till.1+Ret.2:2022 (SIK)

Udelukkende rettelser af den danske oversættelse i Tabel G.52.1 række 2 og række 3.

”Forsyningssystem” ændret til ”lavspændingsforsyningssystem”

”Lavspændingssystem” ændret til ”lavspændingsinstallation”

DS/HD 60364-6:2016+A11+A12+AC+Ret.1:2022 (SIK)

Udelukkende rettelser af den danske oversættelse

Forbedret oversættelse af pkt. 6.4.3.6, tredje afsnit

”Automatsikringer” og ”maksimalafbrydere” ændret til ”kredsbrydere”

Forklarende DK-note til pkt. 6.4.3.9

”Nødforsyninger” ændret til ”Sikkerhedssystemer”

DS/HD 60364-7-704:2018+Ret.1:2022 (SIK)

Udelukkende rettelser af den danske oversættelse

”Skilletransformer” ændret til ”beskyttelsestransformer”

DS/HD 60364-7-706:2007+A1:2020+Ret.1:2022 (SIK)

Udelukkende rettelser af den danske oversættelse

”Skilletransformer” ændret til ”beskyttelsestransformer”

DS/HD 60364-7-709:2009+A1+A11+A12+Ret.1:2022 (SIK)

Udelukkende rettelser af den danske oversættelse

Tilføjet ”havne” til pkt. 709.1

”Skilletransformer” ændret til ”beskyttelsestransformer”

DS/HD 60364-7-710:2012+AC+Ret.1:2022 (SIK)

Udelukkende rettelser af den danske oversættelse

”Skilletransformer” ændret til ”beskyttelsestransformer”

"Nødforsyninger” ændret til ”Sikkerhedssystemer”
”Brydetid” ændret til ”udkoblingstid”

DS/HD 60364-7-711:2019+Ret.1:2022 (SIK)

Udelukkende rettelser af den danske oversættelse

”Skilletransformer” ændret til ”beskyttelsestransformer”

DS/HD 60364-7-717:2010+AC+Ret.1:2022 (SIK)

”Skilletransformer” ændret til ”beskyttelsestransformer”

Ændret forklaring til figur 717.1 717.2 og 717.3

DS/HD 60364-7-722:2018+Ret.1+Ret.2:2022 (SIK)

Udelukkende rettelser af den danske oversættelse

”Skilletransformer” ændret til ”beskyttelsestransformer”

I pkt. 722.531.3.101 er ”dc-RCD-DD” ændret til ”RCD-DD”

DS/HD 60364-7-730:2015+Ret.1:2022 (SIK)

Udelukkende rettelser af den danske oversættelse

”Skilletransformer” ændret til ”beskyttelsestransformer”

DS/HD 60364-7-740:2006+A11+Ret.1:2022 (SIK)

Udelukkende rettelser af den danske oversættelse

”Skilletransformer” ændret til ”beskyttelsestransformer”

DS/HD 60364-8-2:2018+A11+A12:2021 (SIK)

Et nyt Europæisk tillæg, som udelukkende omhandler andre lande og derfor ikke er indarbejdet.

Forbedringer af den tidligere oversatte tekst:
8.1.1.3, første afsnit: Udtrykket "brydetider" er erstattet af "udkoblingstider".

8.1.1.4, første afsnit: Udtrykket "effektadskiller" er erstattet af "lastadskiller".

Kontakt

Torben Dalsgaard
Torben Dalsgaard Seniorkonsulent | Senior Consultant
Afdeling for international politik og kursus
E: tod@ds.dk
T: 39 96 62 07