S-564 - Spørgsmål og svar

Andet

Her kan du finde spørgsmål og svar til andre ting og emner i relation til elektriske installationer. Det kan være samspil med lovgivning, DS Håndbøger eller andre produkter indenfor emnet elektriske installationer.

Udvalget for elektriske installationer, S-564, modtager jævnligt spørgsmål til DS/HD 60364-serien og relaterede standarder. Dette sker enten gennem Sikkerhedsstyrelsen, Dansk Standard, andre standardiseringsudvalg eller direkte til udvalget. Ved spørgsmål til standarderne sker det tit og ofte, at udvalget, efter at have givet et svar, står tilbage med et forbedringspunkt, til når standarden skal revideres næste gang. På den måde fungerer denne FAQ dels som en løsning på konkrete problemstillinger her og nu, men også som et værktøj til at forbedre de kommende udgaver af standarderne.

Udvalget svarer kun på spørgsmål, hvor udvalget skønner, at der er et behov for en vurdering/vejledning, og at det senere kan bruges som forbedrende input til revision af standarden.

Såfremt at der er gengivet fra standarden, er dette angivet med kursiv.

Spørgsmål til tilslutning af armaturer med tilledning og/eller stikforbindelser

Må installationsstikforbindelser, herunder T-connectorer og andre lignende samlinger, der overholder DS/EN 61535, ligge løst i bygningshulrum, hvis installation kan trækkes med ud af alle installationspunkter, fx til belysning?

 

Svar:

Hvis der anvendes installationsstikforbindelser som en del af den faste installation, skal installationsbekendtgørelsens bestemmelser følges, herunder de særlige installationskrav som fremgår af § 43. Installationsstikforbindelser skal installeres i overensstemmelse med fabrikantens instruktioner jf. § 18, stk. 2.

 

Sikkerhedsstyrelsen accepterer fortsat, at ledningssamlinger i forbindelsesrum på indbygningsarmaturer først er tilgængelige, når armaturet er trukket ud af indbygningshullet. Hvis armaturet tilsluttes med en tilledning (cord), skal tilslutningsstedet være anbragt let tilgængeligt i forhold til udskæringen for armaturet i loftet, således at samling og tilslutning af ledningerne let kan foretages nedefra, fx gennem udskæringen. Tilslutningsstedet skal installeres i Overensstemmelse med installationsbekendtgørelsen herunder fabrikantens instruktion.

 

2019-09-25

Spørgsmål til IP-koder

Hvilken betydning har bogstavet i tredje position ved en IP-kode?

 

Svar:
IP-koderne stammer fra standarden DS/EN 60529 og her finder man beskrivelsen for både bogstaver og tal. Bemærk at der kan være et bogstav i tredje og fjerde position.
Kort fortalt handler bogstavet i tredje position om en ekstra grad af beskyttelse af personer mod berøring af farlige dele og fjerde bogstav angiver nogle betingelser for særlige afprøvninger, f.eks. særlige vejrforhold.

 

2021-03-24

Spørgsmål til installationsbekendtgørelsen (nr. 1082 af 12/07/2016)

I hvilket direktiv eller standard finder man afstandskrav til el tavler

 

Svar:
Kravet til 1 meter fri plads foran en eltavle er ikke noget der er beskrevet i standarderne. Kravet stammer fra § 29 i bekendtgørelse 1082 af 12. juli 2016 (Installationsbekendtgørelsen)

 

2021-03-24

Spørgsmål til lovgivningen på Grønland

Er DS/HD 60364 serien gældende på Grønland eller er det stadigvæk stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6 som man arbejder efter?

 

Svar:
DS har i samarbejde med den Grønlandske el myndighed udarbejdet DS-Håndbog 200 som er DS/HD 60364 serien samlet med nogle særlige nationale bestemmelser for Grønland og som skal erstatte den tidligere SB6 i Grønland.

Oplysninger om lovgivningen, herunder overgangsperiode, skal findes på deres hjemmeside. Link til den grønlandske elmyndighed.

 

2021-03-24

Kontakt

Torben Dalsgaard
Torben Dalsgaard Seniorkonsulent | Senior Consultant
Afdeling for international politik og kursus
E: tod@ds.dk
T: 39 96 62 07