S-564 - Spørgsmål og svar

Andre standarder

Her kan du finde spørgsmål og svar til standarder der har relation til elektriske installationer, f.eks. standarder der refereres til i DS/HD 60364 serien.

Udvalget for elektriske installationer, S-564, modtager jævnligt spørgsmål til DS/HD 60364-serien og relaterede standarder. Dette sker enten gennem Sikkerhedsstyrelsen, Dansk Standard, andre standardiseringsudvalg eller direkte til udvalget. Ved spørgsmål til standarderne sker det tit og ofte, at udvalget, efter at have givet et svar, står tilbage med et forbedringspunkt, til når standarden skal revideres næste gang. På den måde fungerer denne FAQ dels som en løsning på konkrete problemstillinger her og nu, men også som et værktøj til at forbedre de kommende udgaver af standarderne.

Udvalget svarer kun på spørgsmål, hvor udvalget skønner, at der er et behov for en vurdering/vejledning, og at det senere kan bruges som forbedrende input til revision af standarden.

Såfremt at der er gengivet fra standarden, er dette angivet med kursiv.

DS/EN 60598-1:2015+A1:2018 - Spørgsmål til ydre og Indre ledninger Pkt. 5.2.12

Spørgsmål om brug af armaturers metalchassis som beskyttelsesleder.

 

Hvad menes der, når der i DS/EN 60598-1 står følgende?:

 

5.2.12 Fastmonterede armaturer beregnet til sløjfning skal være forsynet med klemmer til videreføring af installationskabler, der anvendes til forsyning af armaturet, men som ikke afsluttes i dette.

 

Svar:

 

Hvis der er tale om en intern PE-forbindelse i et systemarmatur, og hvis der er tale om en reel videreføring, så er DS/HD 60364-5-54, 543.2.2 relevant.

 

543.2.2 Hvor installationen indeholder materiel med kapslinger af metal, som fx lavspændingstavler (se IEC 61439-1 og IEC 61439-2) eller kanalskinnesystemer (se IEC 60439-2), kan disse metalkapslinger eller -stativer anvendes som beskyttelsesleder, hvis de samtidig opfylder følgende tre krav:

 

  1. a) Deres elektriske kontinuitet skal være sikret gennem konstruktionen eller med egnede forbindelser for at sikre beskyttelse mod mekanisk, kemisk eller elektrokemisk tæring
  2. b) De er i overensstemmelse med kravene i 543.1
  3. c) Det skal være muligt at tilslutte andre beskyttelsesledere ved alle forudbestemte afgreningssteder.

 

Armaturets chassis kan dermed anvendes som beskyttelsesleder, når ovenstående krav samt producentens anvisninger er fulgt.

 

2019-09-25

Spørgsmål til tilslutning af armaturer med tilledning og/eller stikforbindelser

Må installationsstikforbindelser, herunder T-connectorer og andre lignende samlinger, der overholder DS/EN 61535, ligge løst i bygningshulrum, hvis installation kan trækkes med ud af alle installationspunkter, fx til belysning?

 

Svar:

Hvis der anvendes installationsstikforbindelser som en del af den faste installation, skal installationsbekendtgørelsens bestemmelser følges, herunder de særlige installationskrav, som fremgår af § 43. Installationsstikforbindelser skal installeres i overensstemmelse med fabrikantens instruktioner jf. § 18, stk. 2.

 

Sikkerhedsstyrelsen accepterer fortsat, at ledningssamlinger i forbindelsesrum på indbygningsarmaturer først er tilgængelige, når armaturet er trukket ud af indbygningshullet. Hvis armaturet tilsluttes med en tilledning (cord), skal tilslutningsstedet være anbragt let tilgængeligt i forhold til udskæringen for armaturet i loftet, således at samling og tilslutning af ledningerne let kan foretages nedefra, fx gennem udskæringen. Tilslutningsstedet skal installeres i overensstemmelse med installationsbekendtgørelsen herunder fabrikantens instruktion.

 

2019-09-25

DS/EN 50110-1:2013 - Spørgsmål til kontrol af spændingsløs tilstand Pkt. 6.2.4.1

Skal der anvendes spændingstester efter DS/EN 61243-3 Jf. DS/EN 50110, 6.2.4.1?

 

Svar:

Hvis der anvendes spændingsdetektorer eller spændingsdetekterende systemer (VDS), skal disse opfylde kravene i EN 61243-1, EN 61243-2, EN 61243-3 eller EN 61243-5.

 

Udvalget har haft en længere drøftelse om kontrol af spændingsløs tilstand og er kommet med en uddybelse af den engelske tekst og oversættelsen til dansk:

 

”in case of” er oversat til ”hvis”.

”In case of” burde have været oversat med ”i tilfælde af”.

Oversættelsen vil blive præciseret ved næste revision af standarden.

 

Udvalget anbefaler endvidere, at man anvender et instrument, der opfylder DS/EN 61243-3, dvs. håndholdt to-polet spændingstester til lavspænding i elektriske installationer under 1000V a.c./1500V d.c.

 

2019-09-25

DS/EN 60529+A1:2002- Spørgsmål til IP-koder

Hvilken betydning har bogstavet i tredje position ved en IP-kode?

 

Svar:
IP-koderne stammer fra standarden DS/EN 60529, og her finder man beskrivelsen for både bogstaver og tal. Bemærk, at der kan være et bogstav i tredje og fjerde position.
Kort fortalt handler bogstavet i tredje position om en ekstra grad af beskyttelse af personer mod berøring af farlige dele, og fjerde bogstav angiver nogle betingelser for særlige afprøvninger, f.eks. særlige vejrforhold.

 

2021-03-24

DS-håndbog 200:2020 - Spørgsmål til lovgivningen på Grønland

Er DS/HD 60364 serien gældende på Grønland, eller er det stadigvæk stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, som man arbejder efter?

 

Svar:
DS har i samarbejde med den Grønlandske el-myndighed udarbejdet DS-Håndbog 200, som er DS/HD 60364-serien samlet med nogle særlige nationale bestemmelser for Grønland, og som skal erstatte den tidligere SB6 i Grønland. Oplysninger om lovgivningen, herunder overgangsperiode, skal findes på deres hjemmeside. Link til den grønlandske elmyndighed

 

2021-03-24

DS/EN 61439 - Spørgsmål til DS/EN 61439 serien:

Skal kortslutningsstrømmen for tavlen Ik,maks fremgå af CE-mærkaten i tavlen?

 

Svar:

Nej, men der skal medfølge data til tavlen, og denne data er beskrevet i Pkt. 6.1/6.2 og 9.3.2 i DS/EN 61439-serien.

 

2021-03-24

Kontakt

Torben Dalsgaard
Torben Dalsgaard Seniorkonsulent | Senior Consultant
Afdeling for international politik og kursus
E: tod@ds.dk
T: 39 96 62 07