S-564 - Spørgsmål og svar

Vejledninger

Et udvalgs vejledning er en udfoldelse eller en præcisering af, hvordan standardens krav kan opfyldes. Følges en sådan vejledning, anser udvalget sikkerhedsniveauet for opfyldt. 

Udvalgets vejledning vil altid være tydeligt adskilt fra standardens tekst og endvidere dateret. En vejledning gives altid til en dateret udgave af standarden og med reference til punktnummereringen. Udvalget gemmer vejledningen som et forbedrende input til fremtidig revision af den pågældende standard.

Kontakt

Torben Dalsgaard
Torben Dalsgaard Chefkonsulent | Chief Consultant
International & EU Politik
E: tod@ds.dk
T: 39 96 62 07
DatoTitelSpørgsmål
DateTitleDescription