Kurser og webinarer, der kan understøtte jeres arbejde med grøn omstilling

Vores arrangementer tager udgangspunkt i internationale standarder for ledelsessystemer.

Kom godt i gang med at bruge standarder

Standarder gør det nemmere for virksomheder at producere, nytænke, samarbejde og handle med hinanden – også over grænser, fordi der er enighed om grundlæggende retningslinjer, metoder og konstruktioner. Standarder kan bl.a. hjælpe virksomheder med at implementere strategiske indsatser for fx bæredygtighed og giver en systematik til at planlægge, gennemføre, følge op og forbedre processer med henblik på at opfylde interessentkrav, reducere spild og ressourceforbrug.

Kontakt

Signe Malberg
Signe Malberg Chefkonsulent | Chief Consultant
Kursus
E: smg@ds.dk
T: 39 96 61 69

Relevante arrangementer

Miljøledelse – ISO 14001

Miljøledelse – ISO 14001

Med et miljøledelsessystem efter ISO 14001 får din organisation værktøjer og best practise til at arbejde med at reducere jeres miljørisici og miljøpåvirkninger. På kurserne får du et grundlæggende kendskab til standardens krav og viden om, hvordan kravene omsættes til et ledelsessystem.

Sustainability Manager

Sustainability Manager

Uddannelsen til Sustainability Manager klæder dig på til at kunne udvikle en troværdig og bæredygtighedsstrategi, implementere den via organisationens ledelsessystem, definere meningsfulde KPI’er og fremskaffe troværdige data for indsatsen både internt og i forsyningskæden.

Webinarer

Dansk Standard tilbyder løbende webinarer, der fokuserer på elementer af bæredygtighed og konkrete udfordringer og muligheder for at imødekomme ønsker og krav om øget cirkularitet af ressourcer i alle brancher.